Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Công ty HDTC cho toàn thể cán bộ, nhân viên tạm thời nghỉ không hưởng lương

Vì lý do nguồn tài chính công ty hiện tại vô cùng khó khăn, công ty không có nguồn thu để chi trả lương cho cán bộ, nhân viên.

Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC), có trụ sở tại phường Bến Thành, quận 1 (TPHCM) vừa có văn bản số 380/TB-HDTC/2023 về việc tạm dừng hoạt động. Văn bản do ông Đinh Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc HDTC ký ban hành.
Theo đó, vì lý do nguồn tài chính công ty hiện tại vô cùng khó khăn, công ty không có nguồn thu để chi trả lương cho cán bộ, nhân viên. Để phù hợp với tình hình hoạt động của công ty trong thời gian hiện nay, Hội đồng quản trị đã thống nhất sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, chỉ giữ lại những nhân sự chủ chốt để củng cố công ty trong giai đoạn trước mắt. Vì vậy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty thông báo toàn thể cán bộ, nhân viên đang làm việc tại HDTC, chi nhánh công ty tạm thời nghỉ không hưởng lương để chờ việc, kể từ ngày 26-11-2023 cho đến khi công ty có thông báo mới.

Trụ sở công ty.

Trụ sở công ty.

Trước đó, hồi trung tuần tháng 10-2023, Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư thuộc Cục Hải quan TPHCM đã ngưng làm thủ tục thông quan hàng hóa trong thời hạn 1 năm đối với HDTC do nợ thuế nội địa hơn 100 tỷ đồng.

Theo Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư, công ty trên có địa chỉ tại đường Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1, có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định. Quyết định cưỡng chế được thực hiện theo đề nghị của Cục Thuế TPHCM, có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm kể từ ngày 10-10-2023 và chỉ chấm dứt hiệu lực khi tiền thuế nợ được nộp đủ vào ngân sách nhà nước.

 Tiền thân là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước ra đời vào năm 1984, trực thuộc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV, HDTC chính thức cổ phần hoá vào năm 2016. Sở hữu nhiều dự án khủng, kết quả kinh doanh của HDTC sau cổ phần hoá hầu hết duy trì doanh thu trung bình 900 - 1.000 tỷ đồng mỗi năm, lợi nhuận sau thuế dao động khoảng 140 tỷ đồng/năm (giai đoạn 2019-2022).