Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Công ty PouYuen sẽ chi trả cho toàn bộ người lao động trong thời gian làm việc

Công ty PouYuen Việt Nam sẽ chi trả cho toàn bộ thời gian người lao động làm việc tại Công ty (bao gồm cả những năm người lao động đã tham gia BHTN từ ngày 1/1/2009 đến nay), cứ mỗi năm 0,8 tháng tiền lương (bình quân 6 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động trước khi chấm dứt hợp đồng lao động).

Thông tin liên quan đến việc chấm dứt hợp động lao động của Công ty TNHH PouYuen Việt Nam, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM Nguyễn Văn Lâm cho biết, công ty này sẽ tổ chức 2 đợt tiếp xúc, gặp gỡ thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động đối với 5.744 người (đợt 1 vào ngày 20/5 và đợt 2 vào ngày 3/6).

Liên quan đến việc giải quyết chế độ chính sách, Công ty sẽ chi trả cho toàn bộ thời gian người lao động làm việc tại Công ty (bao gồm cả những năm người lao động đã tham gia BHTN từ ngày 1/1/2009 đến nay), cứ mỗi năm 0,8 tháng tiền lương (bình quân 6 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động trước khi chấm dứt hợp đồng lao động).

Kể từ ngày 2 bên đạt thỏa thuận đến khi chấm dứt hợp đồng, người lao động sẽ không đến làm việc nhưng vẫn được Công ty trả lương, đóng bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế - bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ; trả tiền lương cho những ngày nghỉ hằng năm mà người lao động chưa nghỉ hoặc nghỉ chưa hết. Việc giải quyết chế độ chính sách theo kế hoạch Công ty đưa ra cao hơn quy định của Bộ luật Lao động. Thời gian chi trả các khoản chế độ vào ngày 30/6 đối với đợt 1 và ngày 14/7 đối với đợt 2.

Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM Nguyễn Văn Lâm thông tin liên quan đến việc chấm dứt hợp động lao động của Công ty TNHH PouYuen Việt Nam.

Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM Nguyễn Văn Lâm thông tin liên quan đến việc chấm dứt hợp động lao động của Công ty TNHH PouYuen Việt Nam.

Về công tác chuẩn bị tư vấn giới thiệu việc làm, chính sách bảo hiểm thất nghiệp, hiện nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP đã phối hợp với Công đoàn Công ty, bộ phận nhân sự Công ty chuẩn bị cho công tác khảo sát nguyện vọng việc làm, đào tạo nghề của người lao động vào ngày 20/5.

Đồng thời, chuẩn bị nhu cầu tuyển dụng của 16 doanh nghiệp với 4.960 vị trí việc làm trong các lĩnh vực: may mặc, nhân viên bán hàng, nhân viên phục vụ ăn uống, lễ tân, bảo vệ để triển khai tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động…

Theo Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động trên địa bàn trước bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm, lạm phát cao, các sở, ban, ngành, địa phương đang chủ động, tích cực thực hiện một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động.

Công ty này sẽ tổ chức 2 đợt tiếp xúc, gặp gỡ thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động đối với 5.744 người (đợt 1 vào ngày 20/5 và đợt 2 vào ngày 3/6).

Công ty này sẽ tổ chức 2 đợt tiếp xúc, gặp gỡ thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động đối với 5.744 người (đợt 1 vào ngày 20/5 và đợt 2 vào ngày 3/6).

Trong đó, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện chủ động, thường xuyên theo dõi, nắm tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, tình hình quan hệ lao động, biến động lao động, chủ động có giải pháp hỗ trợ kịp thời, phòng ngừa tranh chấp tập thể, ngừng việc; phối hợp với các Sở, ban, ngành để tham gia giải quyết.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm TP tổ chức các phiên, sàn giao dịch việc làm kết nối cung - cầu lao động. Thực hiện kịp thời các chính sách bảo hiểm thất nghiệp (trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ đào tạo nghề).

Cùng với đó, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, người sử dụng lao động trên địa bàn rà soát, thực hiện đúng các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định. Đề nghị Bảo hiểm xã hội TP chủ động kiểm tra, giám sát tình hình nợ đọng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) của các doanh nghiệp.