Quay lại Dân trí
Dân Sinh

CSGT chỉ được dừng xe kiểm soát trong 4 trường hợp từ 15/9

Bộ Công an ban hành Thông tư 32/2023/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông (CSGT). Theo đó, từ 15/9/2023, CSGT tuần tra sẽ được dừng xe kiểm soát trong 4 trường hợp sau.

infographic 8 (2)