Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đã giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp cho gần 126.000 người

(Dân sinh) - Sau 10 tháng của năm 2023, TP.HCM đã tiếp nhận hơn 128.000 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho gần 126.000 người lao động đủ điều kiện.

Cục Thống kê TP.HCM vừa có báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2023. Theo đó, trong tháng 10, các thành phần kinh tế đã giải quyết việc làm cho gần 26.000 lượt người, nâng tổng số giải quyết việc làm trong 10 tháng là hơn 268.000 lượt người.

Trong tháng có hơn 12.000 chỗ việc làm mới được tạo ra, nâng tổng số việc làm mới 10 tháng là hơn 119.000 chỗ. Cũng trong tháng 10, TP đã tiếp nhận hơn 12.000 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho hơn 13.600 người lao động. 

Từ đầu năm đến nay, công ty TNHH Pouyuen Việt Nam đã 3 lần cắt giảm lao động.

Từ đầu năm đến nay, công ty TNHH Pouyuen Việt Nam đã 3 lần cắt giảm lao động.

Cũng theo Cục Thống kê TP.HCM, từ đầu năm đến nay, TP đã tiếp nhận hơn 128.000 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho gần 126.000 người lao động đủ điều kiện. 

Theo đó, nguyên nhân giảm lao động tập trung nhiều ở lý do thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động (chiếm tỉ lệ 47,4%), tiếp theo là nguyên nhân doanh nghiệp thiếu đơn hàng (chiếm tỉ lệ 22,3%), doanh nghiệp thu hẹp sản xuất (11,6%). 

Theo Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, tuy số trường hợp lao động nghỉ việc nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng cao nhưng ngành lao động đã kịp thời tư vấn, giới thiệu việc làm và thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. 

Nhờ các hoạt động kết nối cung - cầu, giải quyết việc làm cho người lao động, kịp thời nắm bắt tình hình quan hệ lao động... mà từ sau Tết nguyên đán đến nay, trên địa bàn TP.HCM không xảy ra tình trạng đình công, lãn công.