Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng hướng dẫn xử lý các trường hợp phát hiện người nhiễm COVID-19 (F0)

Sở Y tế TP Đà Nẵng vừa ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp tiếp nhận thông tin, lập danh sách F0, tổ chức đánh giá, thẩm định các điều kiện và tiến hành vận chuyển, cách ly, chăm sóc, điều trị F0 tại nhà nếu đủ điều kiện.

Ngành Y tế Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trên địa bàn thành phố.

Ngành Y tế Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trên địa bàn thành phố.

Theo đó, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở xét nghiệm và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh,… trên địa bàn thành phố, khi phát hiện trường hợp F0 tại đơn vị, phải phối hợp khẩn trương thực hiện: Cách ly tạm thời trường hợp F0, tách riêng các trường hợp F1, F2 theo nguyên tắc “ai ở đâu ở yên đó”, cách ly tạm thời cho đến khi có kết quả xét nghiệm của các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, trường hợp F1. Tốt nhất là lấy mẫu xét nghiệm ngay tại chỗ, tùy thuộc vào kết quả xét nghiệm và dịch tễ, các yếu tố liên quan để quyết định xử lý tiếp theo phù hợp.

Khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế địa phương nơi F0 lưu trú để phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra các điều kiện cách ly, chăm sóc, điều trị F0 tại nhà/nơi lưu trú.

Nếu F0 đang ở cơ sở y tế thì cơ sở y tế nơi F0 đang cách ly tạm thời phải đánh giá tình trạng, mức độ bệnh của F0 và thông báo với Trung tâm Y tế quận, huyện nơi F0 lưu trú về tình trạng, mức độ bệnh của F0 có đủ điều kiện cách ly, điều trị tại nhà hay không. 

Nếu đủ điều kiện cách ly, chăm sóc, điều trị F0 tại nhà/nơi lưu trú thì phối hợp liên hệ Trung tâm Cấp cứu (hoặc đơn vị vận chuyển) để vận chuyển F0 thực hiện cách ly, điều trị tại nhà/nơi lưu trú; phải xác nhận với đơn vị vận chuyển về việc đủ điều kiện cách ly, điều trị tại nhà.

Nếu không đủ điều kiện cách ly, chăm sóc, điều trị F0 tại nhà/nơi lưu trú thì phối hợp liên hệ Trung tâm Cấp cứu, cơ sở y tế điều trị F0 để vận chuyển F0 thực hiện cách ly, điều trị theo quy định. 

Đối với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế quận, huyện và các bệnh viện, cơ sở y tế, cơ sở xét nghiệm hình thành mạng lưới gồm các đầu mối của các đơn vị, cơ sở; bố trí bộ phận trực 24/7 chuyên tiếp nhận danh sách F0.

Sau khi nhận được thông tin F0: Trong vòng 3 giờ, Trung tâm Y tế quận, huyện gửi danh sách F0 đến Trạm Y tế/Trạm Y tế lưu động nơi lưu trú của F0. Trạm Y tế/Trạm Y tế lưu động khẩn trương tham mưu, phối hợp với các lực lượng địa phương tổ chức đánh giá, thẩm định các điều kiện cách ly, chăm sóc, điều trị F0 tại nhà/nơi lưu trú.

Trong vòng 1 giờ kể từ khi nhận được thông tin F0, lực lượng địa phương thông báo kết quả đánh giá, thẩm định điều kiện cách ly, chăm sóc, điều trị tạinhà/nơi lưu trú đến Trung tâm Y tế để thông báo cho cơ sở đang cách ly tạm thời F0 tiến hành phối hợp vận chuyển F0 thực hiện cách ly, điều trị tại nhà/nơi lưu trú. 

Trong vòng 1 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Trung tâm Y tế kết quả thẩm định, cơ sở đang cách ly tạm thời F0 phải phối hợp vận chuyển F0 cách ly, điều trị tại nhà/nơi lưu trú hoặc cơ sở y tế. 

Sở Y tế cũng lưu ý, nếu nhận được thông tin từ người dân báo F0 đang ở tại nhà/nơi lưu trú, Trung tâm Y tế/Trạm Y tế/Trạm Y tế lưu động khẩn trương tư vấn, thông tin, phối hợp kiểm tra các điều kiện, tiến hành phối hợp cách ly, điều trị tại nhà hoặc tại cơ sở y tế theo quy định. 

Đối với Trung tâm Cấp cứu/đơn vị vận chuyển F0, khi tiếp nhận thông tin F0 thì đồng thời tiếp nhận xác nhận F0 đủ hoặc không đủ điều kiện cách ly, chăm sóc, điều trị F0 tại nhà/nơi lưu trú (điều kiện cơ sở vật chất và điều kiện về mức độ bệnh) từ cơ sở đang cách ly tạm thời F0 để vận chuyển chuyển F0 cách ly, điều trị tại nhà/nơi lưu trú hoặc cơ sở y tế theo quy định. 

Xác nhận tiếp nhận F0 tại cơ sở đang cách ly tạm thời F0 và xác nhận bàn giao F0 cho Trạm Y tế hoặc lực lượng địa phương F0 cách ly, điều trị tại nhà/nơi lưu trú hoặc cơ sở y tế cách ly, điều trị F0.