Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”

UBND thành phố giao Công an thành phố triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ; chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, trấn áp mạnh tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành văn bản giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện triển khai tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn thành phố. Đồng thời, phối hợp triển khai toàn diện, hiệu quả kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”.

Theo đó, UBND thành phố giao Công an thành phố chủ trì, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác đã đề ra trong đợt cao điểm; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện đợt cao điểm; thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp, “hiệp đồng tác chiến” trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ; chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, trấn áp mạnh tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, nhất là hoạt động cho vay ngang hàng (hay còn gọi là vay trực tuyến, vay qua App), vay trực tuyến không thế chấp, vay không thế chấp…; không để hình thành các đường dây, tổ chức, băng nhóm, cá nhân hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn thành phố. Định kỳ, đột xuất báo cáo tình hình, kết quả công tác tấn công, trấn áp truy quét hoạt động “tín dụng đen”; tổ chức sơ kết tổng kết và đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong đợt cao điểm.

UBND thành phố cũng giao các sở, ngành liên quan tổ chức quán triệt, tuyên truyền trong cơ quan, đơn vị và các tổ chức cá nhân thuộc diện đối tượng quản lý Nhà nước nắm, hiểu, tự phòng tránh không tham gia hoặc tiếp tay, giúp sức cho các hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng dưới mọi bình thức. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai các biện pháp phòng ngừa, tích cực phối hợp với Công an thành phố trong đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”...

UBND các quận, huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện tốt đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, xây dựng xã, phường, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, khu dân cư không có “tín dụng đen”.

Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng nòng cốt ở cơ sở vận động người dân chủ động phát hiện, tích cực đấu tranh, ngăn chặn hoạt động “tín dụng đen”, nhất là các đối tượng phát tán, dán tờ rơi, quảng cáo cho vay, huy động vốn có dấu hiệu lừa đảo…