Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2025 giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới 12,3%

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng tại thành phố đến năm 2025.

Thành phố phấn đấu đến năm 2025 giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới 12,3%.

Thành phố phấn đấu đến năm 2025 giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới 12,3%.

Kế hoạch nhằm thực hiện dinh dưỡng hợp lý để cải thiện tình trạng dinh dưỡng phù hợp với từng đối tượng, địa phương, vùng, miền, dân tộc, góp phần giảm thiểu gánh nặng bệnh tật, nâng cao tầm vóc, thể lực và trí tuệ của người Việt Nam.

Cụ thể, về thực hiện chế độ ăn đa dạng, hợp lý và an ninh thực phẩm cho mọi lứa tuổi, mọi đối tượng theo vòng đời, thành phố phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ trẻ 6-23 tháng có chế độ ăn đúng, đủ đạt 70%; tỷ lệ người trưởng thành tiêu thụ đủ số lượng rau quả hàng ngày đạt 60%; tỷ lệ hộ gia đình thiếu an ninh lương thực, thực phẩm mức độ nặng và vừa giảm dưới 5%.

Tỷ lệ các trường học có tổ chức bữa ăn học đường xây dựng thực đơn đáp ứng nhu cầu theo khuyến nghị của Bộ Y tế về bảo đảm dinh dưỡng hợp lý theo lứa tuổi và đa dạng thực phẩm đạt 60% ở khu vực thành thị và 40% ở khu vực nông thôn. Tỷ lệ bệnh viện tổ chức thực hiện các hoạt động khám, tư vấn và điều trị bằng chế độ dinh dưỡng phù hợp với tình trạng dinh dưỡng, bệnh lý cho người bệnh đạt 90% đối với tuyến trung ương, tuyến tỉnh; 75% đối với tuyến huyện.

Tỷ lệ xã có triển khai tư vấn dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai, bà mẹ có con nhỏ dưới 2 tuổi trong gói dịch vụ y tế cơ bản phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, dự phòng và nâng cao sức khỏe do Trạm Y tế xã, phường, thị trấn thực hiện đạt 50% vào năm 2025.

Về cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em và thanh thiếu niên, duy trì tỷ lệ suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi ở trẻ em dưới 5 tuổi dưới 4,0%. Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới 12,3%. Đồng thời, duy trì tỷ lệ trẻ có cân nặng sơ sinh dưới 2500 gram ở mức dưới 6,0%. Tỷ lệ trẻ dưới 6 tháng tuổi được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ đạt 60%...

Về cải thiện tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ em, thanh thiếu niên và phụ nữ lứa tuổi sinh đẻ, tỷ lệ thiếu máu ở phụ nữ có thai giảm xuống dưới 23% (khu vực miền núi xuống dưới 30%)…

UBND thành phố giao Sở Y tế phối hợp với các sở, ban ngành, hội, đoàn thể, UBND quận, huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng đến năm 2025 trên phạm vi toàn thành phố.