Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng tăng cường chăm sóc sức khỏe người lao động và phòng, chống bệnh nghề nghiệp

UBND TP Đà Nẵng giao Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành việc thực hiện quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động về đảm bảo vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp tại các đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Thành phố tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe người lao động và phòng, chống bệnh nghề nghiệp tại các đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Thành phố tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe người lao động và phòng, chống bệnh nghề nghiệp tại các đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành công văn về việc tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe người lao động và phòng, chống bệnh nghề nghiệp.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Sở Y tế tăng cường công tác chỉ đạo, tập huấn, nâng cao chất lượng nguồn lực thực hiện quan trắc môi trường lao động, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; rà soát đầu tư nâng cao năng lực về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực thực hiện quan trắc môi trường lao động cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế quận, huyện để đáp ứng các điều kiện theo quy định và hỗ trợ đảm bảo chất lượng hoạt động quan trắc môi trường lao động trên địa bàn thành phố.

Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động; các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế. Đồng thời, kịp thời phát hiện những thiếu sót, sai phạm trong tổ chức thực hiện và báo cáo về Bộ Y tế, UBND thành phố.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác vệ sinh lao động, kiểm tra, giám sát môi trường lao động, chăm sóc sức khỏe và phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động tại các cơ sở y tế và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

UBND thành phố cũng giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành việc thực hiện quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động về đảm bảo vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp tại các đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; hướng dẫn các đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh triển khai thực hiện Luật An toàn vệ sinh lao động, các văn bản hướng dẫn về các nội dung liên quan đến công tác vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp...