Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng tăng cường nguồn nước sạch, đảm bảo vệ sinh cho học sinh

Gần 300 học sinh đang học tại 2 trường thuộc huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) sẽ được Tổ chức Viet Dreams (Hoa Kỳ) hỗ trợ hệ thống xử lý nước uống liền dùng.

Học sinh tại huyện Hoà Vang sẽ được Tổ chức Viet Dreams hỗ trợ hệ thống xử lý nước uống liền dùng cho học sinh.

Học sinh tại huyện Hoà Vang sẽ được Tổ chức Viet Dreams hỗ trợ hệ thống xử lý nước uống liền dùng cho học sinh.

UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt tiếp nhận phi dự án Hỗ trợ hệ thống xử lý nước uống liền dùng cho học sinh, do Tổ chức Viet Dreams (Hoa Kỳ) tài trợ.

Theo đó, Tổ chức Viet Dreams hỗ trợ hệ thống xử lý nước uống liền dùng cho gần 300 học sinh đang học tại 2 trường thuộc huyện Hòa Vang, gồm: Trường Tiểu học Hòa Phước, thôn Quá Giáng, xã Hòa Phước và Trường Mầm non Hòa Nhơn, thôn Ninh An, xã Hòa Nhơn.

Mục tiêu của việc Hỗ trợ hệ thống xử lý nước uống liền dùng cho học sinh nhằm tăng cường nguồn nước sạch, đảm bảo vệ sinh, bảo vệ sức khỏe cho học sinh trên địa bàn huyện Hoa Vang. Khoản viện trợ được tiếp nhận và lắp đặt tại hai trường trong năm 2023.

UBND TP Đà Nẵng giao UBND huyện Hòa Vang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thủ tục tiếp nhận và sử dụng khoản viện trợ đúng mục đích; thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 8/7/2020 của Chính phủ về Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức nước ngoài dành cho Việt Nam và Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 6/4/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính Nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.