Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng trao tặng điện thoại thông minh cho đồng bào Cơ Tu

(Dân sinh) - Ngày 15/9, Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp -Viễn thông Quân đội, Chi nhánh Đà Nẵng (Viettel Đà Nẵng) tổ chức Lễ ký kết triển khai Chương trình chuyển đổi số năm 2023 và trao tặng điện thoại thông minh cho đồng bào Cơ Tu tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang.

Viettel Đà Nẵng hướng dẫn đồng bào Cơ Tu đăng ký thông tin thuê bao và cài đặt các ứng dụng...

Viettel Đà Nẵng hướng dẫn đồng bào Cơ Tu đăng ký thông tin thuê bao và cài đặt các ứng dụng...

Chương trình trao tặng điện thoại thông minh cho đồng bào Cơ Tu nhằm phục vụ cho việc tiếp cận, trao đổi, chia sẻ thông tin, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, tiến tới tạo sự bình đẳng về tiếp cận thông tin và tham gia chuyển đổi số cho mọi người dân trên địa bàn thành phố.

Dịp này, ban tổ chức trao tặng 50 máy điện thoại thông minh trị giá 100 triệu đồng cho đồng bào Cơ Tu, chủ yếu ở 2 thôn Tà Lang - Giàn Bí, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang.

Theo chương trình trao tặng điện thoại thông minh, mỗi hộ gia đình khó khăn chưa có điện thoại thông minh trên địa bàn 2 thôn Tà Lang - Giàn Bí (xã Hòa Bắc) sẽ được tặng 1 máy điện thoại thông minh, kèm 1 sim Viettel và được hỗ trợ đăng ký thông tin thuê bao cùng nhiều chính sách ưu đãi khác.

Mỗi hộ gia đình chưa có điện thoại thông minh trên địa bàn 2 thôn Tà Lang - Giàn Bí (xã Hòa Bắc) sẽ được tặng 1 máy điện thoại thông minh, kèm 1 sim Viettel.

Mỗi hộ gia đình chưa có điện thoại thông minh trên địa bàn 2 thôn Tà Lang - Giàn Bí (xã Hòa Bắc) sẽ được tặng 1 máy điện thoại thông minh, kèm 1 sim Viettel.

Từng hộ gia đình khi nhận điện thoại thông minh sẽ ký Biên bản cam kết sử dụng máy điện thoại được hỗ trợ cho chính hộ mình, không bán, đổi, cho, cho mượn..; tham gia cài đặt và sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin. Khi hỏng, mất phải báo cho đầu mối là UBND xã Hòa Bắc biết.

Với chương trình này, Viettel Đà Nẵng mong muốn chia sẻ, đồng hành cùng chính quyền địa phương trong công tác phổ cập điện thoại thông minh cho các hộ gia đình khó khăn tại 2 thôn Tà Lang - Giàn Bí, góp phần hoàn thành chỉ tiêu 100% hộ gia đình trên địa bàn 2 thôn Tà Lang - Giàn Bí có điện thoại thông minh, phục vụ cho việc tiếp cận, trao đổi, chia sẻ thông tin nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nơi đây.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng, tại UBND xã Hòa Bắc, qua điều tra thống kê, trong 262 hộ gia đình đồng bào Cơ Tu tại địa phương, có gần 50 hộ chưa có điện thoại thông minh. Việc trao tặng điện thoại thông minh cho các hộ nhằm bảo đảm 100% hộ gia đình đồng bào Cơ Tu có điện thoại thông minh, dễ dàng hơn trong tiếp cận thông tin, tri thức; sử dụng các dịch vụ, tiện ích chuyển đổi số. Qua đó, tiếp nhận kịp thời thông tin, hướng dẫn từ chính quyền, tiến tới tạo sự bình đẳng về tiếp cận thông tin và tham gia chuyển đổi số cho mọi người dân trên địa bàn thành phố.

Ký kết triển khai Chương trình chuyển đổi số năm 2023.

Ký kết triển khai Chương trình chuyển đổi số năm 2023.

Hiện, trên toàn thành phố có 98,7% hộ gia đình có điện thoại thông minh, Sở Thông tin và Truyền thông đang chủ trì triển khai các giải pháp để trong thời gian đến, 100% hộ gia đình trên địa bàn thành phố có điện thoại thông minh và tiếp đến 100% người dân trưởng thành có điện thoại thông minh.

Viettel Đà Nẵng cho biết, ngay tại buổi trao tặng điện thoại thông minh và định kỳ trong thời gian đến, Viettel Đà Nẵng sẽ phối hợp với UBND xã Hòa Bắc và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai hướng dẫn sử dụng các ứng dụng, tiện ích cho các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và người dân trên địa bàn xã Hòa Bắc tham gia chuyển đổi số, như: các kỹ năng cơ bản truy cập và sử dụng internet, dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt; đặc biệt là các dịch vụ an sinh xã hội như thu thanh toán tiền điện, nước, môi trường, phục vụ nhận các khoản trợ cấp, lương hưu,…