Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng tư vấn, giới thiệu việc làm cho hàng nghìn lượt người

Đa dạng hóa trong công tác tuyên truyền và cung cấp thông tin bằng nhiều hình thức, 9 tháng năm 2022, Trung tâm Dịch vụ việc làm (thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng) đã tư vấn, cung cấp thông tin cho gần 50.000 lượt người.

Cán bộ Trung tâm tư vấn cho người lao động tại Ngày hội việc làm quận Cẩm Lệ.

Cán bộ Trung tâm tư vấn cho người lao động tại Ngày hội việc làm quận Cẩm Lệ.

Trong đó, giới thiệu việc làm cho gần 5.300 lượt người, tư vấn học nghề cho gần 9.600 lượt người và hơn 34.700 lượt người được tư vấn về pháp luật lao động, bảo hiểm thất nghiệp.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng cho biết, thời gian qua, để nâng cao hiệu quả kết nối, giới thiệu việc làm, bên cạnh tổ chức các phiên giao dịch việc làm định kỳ, hệ thống sàn giao dịch việc làm của Trung tâm cũng được tổ chức đa dạng dưới nhiều hình thức, đẩy mạnh triển khai những phiên giao dịch việc làm lưu động, ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm tại các quận, huyện, trường đại học trên địa bàn thành phố.

Theo đó, 9 tháng năm 2022, Trung tâm đã tổ chức 33 phiên giao dịch việc làm định kỳ; khai thác, kết nối và thu thập thông tin tuyển dụng của gần 800 doanh nghiệp; tư vấn, giới thiệu việc làm cho gần 3.500 lao động, đạt kết quả sơ tuyển, phỏng vấn hơn 2.750 lao động. Đặc biệt, Trung tâm đã phối hợp với UBND quận Cẩm Lệ và Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng, Đại học Bách khoa Đà Nẵng tổ chức chất lượng, hiệu quả ngày hội việc làm thu hút hơn 2.000 người lao động, học sinh, sinh viên tham gia. Các phiên giao dịch việc làm di động được chuẩn bị tốt, chuyên nghiệp, thu hút hơn 50 doanh nghiệp mỗi phiên và hơn 1.000 lao động, sinh viên được kết nối việc làm.

Cùng với công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, Trung tâm cũng đẩy mạnh kết nối, liên hệ với các doanh nghiệp để thu thập thu thập số liệu về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, đăng tải thông tin kịp thời lên trang web của Trung tâm, đã hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp và người lao động trực tiếp tương tác, kết nối thông tin việc làm. Đồng thời, cung cấp những thông tin kịp thời nhất về thị trường lao động, các chính sách thủ tục bảo hiểm thất nghiệp, các ngành nghề đào tạo và các lớp an toàn vệ sinh, lao động…