Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng vận động toàn thể nhân dân thành phố tham gia công tác đối ngoại nhân dân

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn thành phố năm 2022.

Đà Nẵng vận động toàn thể nhân dân thành phố tham gia công tác đối ngoại nhân dân.

Đà Nẵng vận động toàn thể nhân dân thành phố tham gia công tác đối ngoại nhân dân.

Theo đó, Kế hoạch nhằm phát huy vai trò là cơ quan nòng cốt, làm đầu mối về công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Đà Nẵng, tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương và vận động toàn thể nhân dân thành phố tham gia công tác đối ngoại nhân dân.

Kế hoạch cũng đề ra các nội dung về tổ chức các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân như Hội thảo quốc tế “Đô thị thông minh: Kinh nghiệm của một số nước Tây, Bắc Âu và tầm nhìn Đà Nẵng”; các hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ, 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược và 40 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ; các hoạt động nhân kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Tây Ban Nha; tổ chức Chương trình ở nhà dân (homestay) dành cho sinh viên Lào…

Đồng thời, tiếp tục thực hiện chức năng quan hệ, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; triển khai Chương trình hợp tác giáo dục với Trường Đại học SUNY Brockport (Mỹ) giai đoạn 2018 - 2023 hợp tác đào tạo sinh viên quốc tế về nghiên cứu văn hóa, ngôn ngữ, chính trị Việt Nam và tham gia công tác xã hội trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố giao Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố là cơ quan đầu mối, chủ trì tổ chức, theo dõi và phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai các hoạt động có liên quan đến Kế hoạch, báo cáo UBND thành phố. Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp tích cực với đơn vị chủ trì trong việc thực hiện Kế hoạch, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ…