Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành công văn yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải trên địa bàn thành phố.

Thành phố tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải trên địa bàn.

Thành phố tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải trên địa bàn.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu UBND cấp huyện, xã và các đơn vị chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân không đốt chất thải rắn, rơm rạ sau thu hoạch để giảm phát sinh khí thải, bụi gây ô nhiễm môi trường. Khẩn trương kiểm tra thực tế, xác định và ngăn chặn kịp thời các hoạt động đốt mở trên địa bàn. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với hành vi đốt chất thải rắn sinh hoạt sai quy định.

Đồng thời, căn cứ chức năng, phạm vi quản lý về chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị để tổ chức kiểm tra, đôn đốc các chủ dự án, đơn vị quản lý, thi công các công trình xây dựng, giao thông, cải tạo hạ tầng đô thị thực hiện nghiêm các biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu phát tán bụi, khí thải ra môi trường xung quanh như che chắn công trình, phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng, phun nước, rửa đường, rửa xe ra vào công trình…

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu xây dựng và đề xuất các giải pháp triệt để, tận thu tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp cho các mục đích khác, hạn chế tình trạng đốt gây ô nhiễm môi trường.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân biết và thực hành các biện pháp, giải pháp bảo vệ sức khoẻ trong trường hợp môi trường không khí bị ô nhiễm hoặc có cảnh báo của cơ quan chức năng về khả năng phát sinh ô nhiễm không khí tại địa phương.

Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng có trách nhiệm tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát, yêu cầu các cơ sở sản xuất công nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp, khu công nghệ cao thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo đảm xử lý khí thải đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường, đặc biệt là các cơ sở có phát sinh bụi, khí thải lớn; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc, giám sát các cơ sở sản xuất thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục…