Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đắk Lắk: Nhiều công trình có dấu hiệu vi phạm về xây dựng, đất đai tại huyện Krông Pắc

Đoàn kiểm tra số 169 lựa chọn ngẫu nhiên 36/632 công trình tại địa bàn 6 xã, thị trấn có tuyến Quốc lộ 26 đi qua, theo báo cáo danh sách chi tiết của UBND huyện Krông Pắc cung cấp. Sở Xây dựng vừa có kết luận kiểm tra về công tác quản lý trật tự xây dựng đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền kiểm tra, xử lý của UBND huyện Krông Pắc.

Toàn huyện Krông Pắc tỉnh Đắk Lắk có 16 xã và thị trấn nhưng khi được yêu cầu báo cáo số liệu chi tiết các công trình kho bãi thì chỉ có 6 xã gửi thông tin với số lượng 632 công trình, 10 xã còn lại không có báo cáo danh sách chi tiết các công trình xây dựng. Vì vậy, Đoàn kiểm tra chọn ngẫu nhiên 32 công trình mà UBND huyện cung cấp để kiểm tra, ghi nhận hiện trạng xây dựng, thu thập các hồ sơ, tài liệu có liên quan.

Đoàn kiểm tra số 169 kết luận hầu hết công trình xây dựng được kiểm tra đều có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực xây dựng, đất đai: 31/32 công trình được kiểm tra (chiếm 96,88%) có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực xây dựng, đất đai; 14 công trình vi phạm đã được UBND huyện ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, yêu cầu khắc phục hậu quả, việc khắc phục hậu quả chưa được thực hiện.

UBND huyện Krông Pắc, thị trấn và các xã còn thiếu trách nhiệm trong việc theo dõi, phát hiện kiểm tra, xử lý và thông báo kịp thời đến các cơ quan có thẩm quyền để tổ chức kiểm tra, xử lý ngay từ khi mới phát sinh công trình xây dựng. Việc kiểm tra chủ yếu do chính quyền địa phương các xã, thị trấn tổ chức thực hiện và báo cáo đề xuất xử lý. Dẫn đến việc kiểm tra không đúng thẩm quyền, không chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định như Đoàn kiểm tra đã chỉ ra. UBND huyện Krông Pắc, thị trấn và xã lập hồ sơ xử lý các công trình vi phạm nhưng chỉ thực hiện đối với các công trình do các doanh nghiệp tư nhân và người dân làm chủ đầu tư; còn các công trình có quy mô lớn do các công ty TNHH một thành viên, công ty cổ phần thực hiện xây dựng lại không kiểm tra, lập hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định. Việc này gây bất bình đẳng trong công tác kiểm tra xử lý vi phạm, ảnh hưởng không nhỏ đến sự tín nhiệm của người dân đối với bộ máy chính quyền các cấp và tính nghiêm minh của pháp luật.

Việc theo dõi, đôn đốc xử lý vi phạm hành chính và tổ chức cưỡng chế áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với các công trình xây dựng có vi phạm còn chưa được UBND huyện Krông Pắc quan tâm chỉ đạo thực hiện, thiếu quyết liệt, chưa triệt để, chỉ chú trọng trong việc thu tiền phạt. Dẫn đến toàn bộ công trình vi phạm đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đều chưa thực hiện khắc phục hậu quả theo quy định (14/14 trường hợp, chiếm 100%).

Mặt khác, số liệu báo cáo chi tiết các công trình của UBND các xã, thị trấn cung cấp cho UBND huyện Krông Pắc để báo cáo Đoàn thanh tra còn chưa đầy đủ, chưa chính xác, chưa chi tiết. Nhiều xã thậm chí không thực hiện cung cấp số liệu báo cáo để Đoàn có cơ sở lựa chọn công trình xây dựng để thực hiện kiểm tra, có dấu hiệu che dấu, bao che cho các công trình vi phạm.

Những công trình xây dựng làm kho tại huyện Krông Pắc, Đắk Lắk.

Những công trình xây dựng làm kho tại huyện Krông Pắc, Đắk Lắk.

Các chủ đầu tư có vi phạm còn cố tình né tránh, trì hoãn không chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính như: Chậm nộp tiền xử phạt, chưa tự khắc phục hậu quả tháo dỡ công trình vi phạm, chưa chuyển mục đích sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng theo quy định pháp luật. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương còn nể nang trong việc tổ chức áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Do đang trong thời gian cao điểm của mùa vụ sầu riêng, doanh nghiệp và người dân cần có nhà kho để bảo quản, thu mua sản phẩm, qua đó cũng mang lại nguồn thu không nhỏ cho ngân sách của địa phương. Mặt khác, việc cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm cũng sẽ gây nhiều tác động và hệ lụy đến đời sống cũng như tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Đối với UBND huyện Krông Pắc: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân các quy định pháp luật về xây dựng, quy hoạch, với nhiều hình thức, phương pháp để góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trên địa bàn; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, đơn vị liên quan trong việc quản lý trật tự xây dựng theo thẩm quyền khi để xảy ra các tồn tại mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra.