Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đảm bảo chi đúng, đủ, kịp thời cho người có công với cách mạng và chính sách trợ giúp xã hội

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện công tác chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và chính sách trợ giúp xã hội thông qua hệ thống Bưu điện. Theo đó, công tác chi trả thời gian qua được triển khai đảm bảo chi đúng, đủ, kịp thời cho người hưởng.

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Sóc Trăng hiện có 11 đơn vị huyện, thị xã, thành phố và 547 điểm bưu cục cấp xã, ấp khóm, nhà sinh hoạt cộng đồng thực hiện công tác chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và chính sách trợ giúp xã hội thông qua hệ thống Bưu điện. Trợ cấp hàng tháng 42.025 người. Trong đó: năm 2019 là 11.569 người năm 2020 là 10.919 người, năm 2021 là 10.344 người, năm 2022 là 9.193 người. Trợ cấp một lần 35.019 người. Trong đó: năm 2019 là 7.523 người, năm 2020 là 10.086 người, năm 2021 là 8.686 người, năm 2022 8.724 người.

Hiện phần lớn cán bộ chi trả tại các điểm giao dịch là người địa phương nên họ hiểu rõ từng đối tượng và những mối quan hệ về gia đình của các đối tượng hưởng chế độ trên địa bàn nên rất thuận lợi trong việc chi trả, đảm bảo không chi trả sai đối tượng được hưởng. Tại các điểm giao dịch của Bưu cục cấp 1, cấp 2, thời gian mở cửa ít nhất là 08 tiếng/ngày (kể cả ngày lễ và chủ nhật). Vì vậy, các đối tượng hưởng chế độ có thể bố trí, sắp xếp thời gian đến nhận tiền hợp lý, không bị bó buộc.

Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện công tác chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và chính sách trợ giúp xã hội thông qua hệ thống Bưu điện.

Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện công tác chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và chính sách trợ giúp xã hội thông qua hệ thống Bưu điện.

Trường hợp các đối tượng hưởng chế độ có sức khỏe yếu không đến được các điểm chi trả để nhận tiền hoặc do ốm đau đột xuất, nếu có yêu cầu thì nhân viên bưu điện đến chi trả tại địa chỉ nhà đối tượng chính sách. Ngoài ra, đối với những xã có địa bàn rộng, Bưu điện sẽ tổ chức thêm điểm chi trả (trụ sở ấp, khóm hoặc Nhà sinh hoạt cộng đồng) nhằm giảm chi phí đi lại cho người thụ hưởng.

Việc chi trả chính sách ưu đãi người có công qua bưu điện, không chỉ tận dụng lợi thế về mạng lưới điểm phục vụ, chất lượng dịch vụ của bưu điện mà còn góp phần đảm bảo sự minh bạch giữa công tác quản lý và chi trả, đảm bảo an toàn nguồn tiền cũng như công tác thanh, quyết toán.

Tại các xã, phường, có lượng người hưởng chế độ nhiều và số tiền chi trả hàng tháng lớn, Bưu điện tỉnh sẽ sử dụng phương tiện ô tô để vận chuyển đảm bảo việc vận chuyển tiền đến các điểm chi trả được đảm bảo an toàn; Tại các địa bàn có số lượng người hưởng chế độ ít và số tiền chi trả hàng tháng nhỏ, Bưu điện tỉnh sẽ sử dụng phương tiện vận chuyển tiền bằng xe máy đến các điểm chi trả. Trường hợp tại các địa bàn trong thời gian phát xảy ra mưa lũ dài ngày, Bưu điện tỉnh sẽ sử dụng xe ô tô vận chuyển tiền đến các điểm chi trả.

Trong quá trình thực hiện vận chuyển tiền đến các điểm chi trả hoặc đang phát tiền cho người hưởng chế độ, nếu có rủi ro xảy ra như: bị mất, bị cướp,.. trong thời gian chờ các cơ quan chức năng điều tra, xử lý, Bưu điện tỉnh ứng tiền ra trước để chi trả cho các đối tượng hưởng chế độ (đảm bảo tiền và thời gian nhận tiền của các đối tượng hưởng chế độ không bị ảnh hưởng). Trường hợp thừa, thiếu tiền của người hưởng chế độ (do thay đổi chính sách của nhà nước,..), Bưu điện tỉnh có trách nhiệm thu hồi số tiền chênh lệch và giải thích cho đối tượng hiểu rõ nguyên nhân thu hồi.

Việc chi trả chính sách ưu đãi người có công qua bưu điện, không chỉ tận dụng lợi thế về mạng lưới điểm phục vụ, chất lượng dịch vụ của bưu điện mà còn góp phần đảm bảo sự minh bạch giữa công tác quản lý và chi trả, đảm bảo an toàn nguồn tiền cũng như công tác thanh, quyết toán.

Việc chi trả chính sách ưu đãi người có công qua bưu điện, không chỉ tận dụng lợi thế về mạng lưới điểm phục vụ, chất lượng dịch vụ của bưu điện mà còn góp phần đảm bảo sự minh bạch giữa công tác quản lý và chi trả, đảm bảo an toàn nguồn tiền cũng như công tác thanh, quyết toán.

Mạng lưới bưu điện rộng khắp, bưu điện là doanh nghiệp bưu chính lớn nhất và duy nhất được Nhà nước đặt hàng cung cấp dịch vụ bưu chính công ích phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là vùng nông thôn. Bố trí nơi chi trả thuận lợi, thống nhất và ổn định tại một địa điểm để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng khi nhận trợ cấp.

Chi trả trợ cấp ưu đãi người có công trên địa bàn tỉnh thông qua cơ quan cung cấp dịch vụ nâng cao tính cạnh tranh của cơ quan cung cấp dịch vụ, từ đó giúp đối tượng được hưởng các dịch vụ có chất lượng. Việc triển khai qua hệ thống bưu điện nhằm trực tiếp góp phần giảm nhẹ khối lượng công việc và thời gian chi trả chế độ của cán bộ làm công tác người có công, nâng cao chất lượng công tác chi trả.

Thời gian tới, ông Võ Thanh Quang – GĐ Sở LĐ-TB&XH Sóc Trăng kiến nghị lãnh đạo Bưu điện quan tâm việc chỉ đạo nhân viên Bưu điện đến tận Nhà sinh hoạt cộng đồng chi trả cho bà con, vì hiện nay các đối tượng thụ hưởng đều lớn tuổi nên đi lại gặp nhiều khó khăn. Có phương án chi trả tại nhà đối với các trường hợp người cao tuổi, người khuyết tật, người đi lại khó khăn không thể đi nhận tiền trợ cấp được mà không có người nhận tiền thay.

 Chỉ đạo Bưu điện các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đúng theo nội dung Hợp đồng ký kết với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội về chi trả chính sách trợ giúp xã hội; nhân viên bưu điện xã nghiêm túc thực hiện chi trả trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội có tên trong danh sách chi trả. Trường hợp người nhận tiền không phải là người có tên trong danh sách chi trả (nhận thay, lĩnh hộ) phải thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về ủy quyền. Đối với những trường hợp nhận thay trợ cấp ưu đãi gia đình chính sách phải có giấy ủy quyền giao cho cán bộ chi trả giữ để đối chiếu khi người được ủy quyền đến nhận trợ cấp.

Tăng cường cơ sở vật chất như ghế ngồi, quạt, nước uống,.. tại các điểm chi trả nhằm phục vụ tốt hơn cho đối tượng chính sách trong thời gian tới. Hàng tháng, sau khi thực hiện chi trả trợ cấp xong, chỉ đạo nhân viên bưu điện xã photo 1 bản danh sách chi trả cho UBND cấp xã để theo dõi, phối hợp trong công tác quản lý đối tượng tại địa phương. Chủ động phối hợp với UBND cấp xã tìm hiểu nguyên nhân đối tượng 2 tháng không nhận tiền trợ cấp để có biện pháp, xử lý kịp thời.