Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

(Dân sinh) - Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường về hồ sơ tự ý tách thửa, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền bằng giấy tay.

Theo đó, về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân, hiện nay pháp luật đất đai đã có quy định về thẩm quyền, điều kiện, trình tự thủ tục thực hiện.

Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Văn phòng Đăng ký Đất đai TP và các quận, huyện triển khai thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình cá nhân và đã giải quyết cấp được 1.579.274 Giấy chứng nhận (đạt tỷ lệ 99,19 %).

Thời gian qua, TP.HCM đã giải quyết cấp được 1.579.274 Giấy chứng nhận sử dụng đất.

Thời gian qua, TP.HCM đã giải quyết cấp được 1.579.274 Giấy chứng nhận sử dụng đất.

Tuy nhiên, công tác này hiện nay còn gặp khó khăn vướng mắc đối với trường hợp người dân tự ý tách thửa, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền bằng giấy tay, dẫn đến còn một số lượng hồ sơ chưa được giải quyết cấp Giấy chứng nhận do pháp luật đất đai qua nhiều thời kỳ có các quy định khác nhau và cần phải có sự phối hợp xử lý nhiều vấn đề của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Để giải quyết tình trạng trên và nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức căn cứ tình hình của địa phương và Công văn số 7881/STNMT-VPĐK ngày 23/8/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường để xây dựng kế hoạch phối hợp, triển khai thực hiện theo quy định.

Trong đó cần phân loại các dạng hồ sơ, xác định thời gian thực hiện, xây dựng cơ chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong việc xử lý các vấn đề có liên quan; đảm bảo các điều kiện về cơ sở hạ tầng và quy hoạch, không để xảy ra tình trạng phân lô, tách thửa, xây dựng không đúng quy định.

Đối với nhóm hồ sơ chưa tiếp nhận, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức hệ thống các điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận, có kế hoạch công khai thông tin rộng rãi và tuyên truyền, yêu cầu người dân thực hiện theo đúng quy định; kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm.