Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đề xuất bổ sung 1 vị trí Thượng tướng, 5 Thiếu tướng trong dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân

Bộ Công an vừa tổ chức buổi toạ đàm về các dự án Luật do Bộ chủ trì soạn thảo. Trong đó có dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân (CAND) với việc đề xuất bổ sung 1 vị trí có cấp bậc hàm Thượng tướng, 5 vị trí Thiếu tướng.

Theo đó, dự thảo Luật gồm 2 Điều, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND. Trong đó, sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định sĩ quan CAND được xét thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng phải còn ít nhất đủ 3 năm công tác. Trường hợp không đủ 3 năm công tác do Chủ tịch nước quyết định.

Theo Bộ Công an, luật CAND hiện hành mới chỉ quy định cụ thể 199 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng (1 đại tướng, 6 thượng tướng, 35 trung tướng, 157 thiếu tướng), còn các vị trí khác chưa được quy định hoặc mới quy định trên cơ sở nguyên tắc.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thực tế, tổ chức bộ máy các cấp công an đã được đổi mới theo hướng ở bộ bỏ đơn vị cấp tổng cục, chỉ tổ chức đơn vị cấp cục và tương đương. Hầu hết thủ trưởng các đơn vị cấp cục và tương đương có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng nhưng vẫn còn thủ trưởng của một số đơn vị tương đương cấp cục chưa được quy định có trần cấp bậc hàm là cấp tướng.

Vì vậy, Bộ Công an đề xuất bổ sung quy định cụ thể thêm 1 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng và 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng.

Trong đó, 1 vị trí cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng đối với sĩ quan CAND biệt phái được phê chuẩn chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng, gồm: Hiệu trưởng Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân; Hiệu trưởng Trường ĐH An ninh Nhân dân; Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Phó Cục trưởng và tương đương của 2 đơn vị trực thuộc Bộ Công an, trừ đơn vị có cấp bậc hàm cao nhất là trung tướng.

Đồng thời, dự thảo Luật bổ sung quy định, như sau: Chính phủ quy định cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn đối với sĩ quan CAND có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác.

Việc bổ sung nội dung này nhằm xác định cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác để làm căn cứ đề nghị Chủ tịch nước xem xét, quyết định thăng cấp bậc hàm cấp Tướng theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật CAND.

Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 25 theo hướng quy định Trung Đoàn trưởng, Trưởng Công an thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá. 

Đáng chú ý, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 30 về hạn tuổi phục vụ của sĩ quan, hạ sĩ quan CAND theo hướng: Bổ sung quy định và tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của công nhân công an (nam tăng 2 tuổi, nữ tăng 5 tuổi);

Tăng 2 tuổi của sĩ quan, hạ sĩ quan; riêng nữ sĩ quan có cấp bậc hàm Đại tá tăng 5 tuổi, nữ sĩ quan có cấp bậc hàm Thượng tá tăng 3 tuổi; nữ sĩ quan cấp Tướng thì vẫn giữ nguyên 60 tuổi như hiện hành; bổ sung quy định kéo dài hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với sĩ quan CAND trong trường hợp đặc biệt.

Thời gian tăng tuổi theo lộ trình: Mỗi năm tăng 3 tháng đối với nam và 4 tháng đối với nữ. Riêng sĩ quan, hạ sĩ quan có hạn tuổi phục vụ cao nhất dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ thì tăng ngay 2 tuổi, không theo lộ trình nêu trên. 

Thời điểm tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất bắt đầu từ năm 2021 nhưng  không áp dụng đối với trường hợp đã nghỉ công tác trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Ngoài ra, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung quy định nâng tuổi được kéo dài hạn tuổi phục vụ; bổ sung quy định kéo dài hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với sĩ quan CAND trong trường hợp đặc biệt;

Nâng tuổi được kéo dài hạn tuổi phục vụ đối với sĩ quan CAND là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp từ 60 tuổi lên 62 tuổi đối với nam; từ 55 tuổi lên 60 tuổi đối với nữ…

Dự thảo Luật trên sẽ được Bộ Công an trình Quốc hội khoá XV, kỳ họp thứ 5.