Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Dịch vụ du hành vũ trụ giá rẻ... hơn 4 tỷ đồng 1 chuyến

So với SpaceX hay Blue Origin, những chuyến du lịch vào không gian do startup Iwaya Giken cung cấp có chi phí rẻ, sử dụng khinh khí cầu với năng lượng tái sử dụng.