Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Điều kiện vay vốn ngân hàng năm 2023

(Dân sinh) - Theo Điều 7 Thông tư 39/2016/TT-NHNN, ngân hàng sẽ xem xét, quyết định cho vay khi khách hàng có đủ các điều kiện sau đây.

infographic 6 (5)