Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Dự án khu đô thị quây núi đá vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo kiểm tra dự án

Hàng loạt núi đá di sản vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) đang bị một dự án quy mô quây kín. Trao đổi với phóng viên báo chí, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý vịnh Hạ Long khẳng định vị trí thực hiện dự án nằm trong vùng đệm của vịnh Hạ Long.

Dự án lấn biển, xâm phạm vùng đệm Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Tại Quảng Ninh, những ngày gần đây dường như thông tin về Dự án khu đô thị tại khu 10B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) do Công ty TNHH Đỗ Gia Capial (chủ dự án) đang gây "hot" trên các mặt báo chí.

Khi thi công, chủ Dự án khu đô thị ở khu 10B (Cẩm Phả, Quảng Ninh) đã đổ đất trực tiếp xuống vùng nước vịnh Hạ Long, không có biện pháp bảo vệ môi trường sẽ gây ô nhiễm môi trường nước.

Ngay khi nhận được thông tin, Ban Quản lý vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) đã có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh, Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh và UBND TP Cẩm Phả, về việc chủ đầu tư Dự án khu đô thị đổ đất xuống biển tại khu vực vùng đệm Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Theo nội dung văn bản, Dự án khu đô thị tại khu 10B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) do Công ty TNHH Đỗ Gia Capial (chủ dự án) đã đổ đất trực tiếp, không có kè vây xuống khu vực biển thuộc vùng đệm Di sản thiên nhiên thế giới. Đây là vùng bảo vệ II di tích quốc gia đặc biệt vịnh Hạ Long.

Việc đổ đất trực tiếp xuống vùng nước vịnh Hạ Long mà không có các giải pháp bảo vệ môi trường, sẽ gây ô nhiễm môi trường nước, ảnh hưởng đến các hệ sinh thái Khu di sản thiên nhiên, Di tích Quốc gia đặc biệt vịnh Hạ Long. 

Dự án Khu đô thị tại khu 10B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả (Ảnh: Hoàng Dương/Tiền phong).

Dự án Khu đô thị tại khu 10B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả (Ảnh: Hoàng Dương/Tiền phong).

Hành vi trên là vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường, bảo vệ Di sản theo Luật Bảo vệ môi trường, Luật Di sản Văn hóa, Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt.

Ban Quản lý vịnh Hạ Long đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa và Thể thao, UBND TP Cẩm Phả kiểm tra, yêu cầu các đơn vị thi công tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo vệ di sản; đồng thời có giải pháp ngăn chặn các chất gây ô nhiễm môi trường, sinh thái vịnh Hạ Long.

Tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo kiểm tra dự án

Về việc này, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng vừa ban hành văn bản số 3105/UBND-GTCN&XH chỉ đạo kiểm tra dự án Khu đô thị tại khu 10B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả.

Văn bản nêu rõ, ngày 5/11/2023, báo điện tử Tiền phong và một số cơ quan báo chí có bài viết phản ánh việc thi công san lấp mặt bằng dự án Khu đô thị tại khu 10B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả.

Về việc này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả khẩn trương kiểm tra dự án Khu đô thị tại khu 10B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả; xem xét các vấn đề dư luận, báo chí phản ánh để có biện pháp giải quyết theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND thành phố Cẩm Phả rà soát hồ sơ pháp lý, quy trình thủ tục và các nội dung báo chí phản ánh liên quan đến dự án Khu đô thị tại khu 10B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tham mưu, đề xuất theo đúng các quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 11/2023.