Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Dự kiến lịch thi đánh giá năng lực năm 2024 của Đại học Quốc gia Hà Nội

Kỳ thi Đánh giá năng lực (HAS) năm 2024 của Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến tổ chức thành 6 đợt với quy mô khoảng 75.000 lượt thi.

Dự kiến Lịch thi đánh giá năng lực năm 2024 của ĐHQG Hà Nội.

Dự kiến Lịch thi đánh giá năng lực năm 2024 của ĐHQG Hà Nội.

Về phương án tổ chức kỳ thi HSA năm 2024, kỳ thi sẽ được tổ chức tại 10 tỉnh, thành, gồm; Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Nam Định, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh (tăng 3 tỉnh so với năm 2023). 

Quy mô dự kiến tổ chức cho khoảng 75.000 lượt thí sinh dự thi (tăng 5.000 lượt so với quy mô đề xuất ban đầu của năm 2023). 

Thí sinh đăng ký dự thi tối đa 2 lượt/năm, thời gian giữa 2 đợt liên tiếp tối thiểu 28 ngày; lệ phí dự thi đánh giá năng lực vẫn là 500.000 đồng/lượt.