Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Dự kiến tên mới của các xã, phường, thị trấn sau sắp xếp ở Hải Dương

Theo phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 của UBND tỉnh Hải Dương vừa trình Bộ Nội vụ, dự kiến các đơn vị hành chính cấp xã trong tỉnh sau khi thực hiện sắp xếp sẽ lấy tên mới như sau:

Huyện Bình Giang

Cụ thể, ở huyện Bình Giang, xã Bình Minh sáp nhập xã Thái Học, lấy tên mới là xã Thái Bình, trụ sở đặt tại UBND xã Thái Học (cũ).

Huyện Thanh Hà

Xã Việt Hồng sáp nhập với xã Cẩm Chế, lấy tên xã mới là Cẩm Việt, trụ sở làm việc đặt tại UBND xã Cẩm Chế (cũ). 

Xã Thanh Xá sáp nhập với xã Thanh Thủy, lấy tên mới là xã Thanh Tân, trụ sở làm việc đơn vị hành chính mới đặt tại UBND xã Thanh Thủy (cũ). 

Xã Vĩnh Lập sáp nhập với xã Thanh Cường, lấy tên mới là xã Vĩnh Cường, trụ sở mới tại UBND xã Thanh Cường (cũ). 

Xã Thanh Khê sáp nhập thị trấn Thanh Hà, lấy tên mới là thị trấn Thanh Hà, trụ sở mới tại UBND thị trấn Thanh Hà hiện nay.

Huyện Kim Thành

Xã Cổ Dũng sáp nhập xã Thượng Vũ lấy tên mới là xã Vũ Dũng, trụ sở làm việc tại UBND xã Cổ Dũng (cũ). 

Xã Cộng Hòa sáp nhập xã Lai Vu, tên mới là xã Lai Khê, trụ sở làm việc tại UBND xã Cộng Hòa (cũ). 

Xã Bình Dân sáp nhập xã Liên Hòa, tên mới là Hòa Bình, trụ sở mới tại UBND xã Bình Dân (cũ). 

Xã Phúc Thành và một phần thôn Quỳnh Khê (xã Kim Xuyên) sáp nhập với thị trấn Phú Thái, tên mới là thị trấn Phú Thái, trụ sở tại UBND thị trấn Phú Thái hiện nay.

Huyện Ninh Giang

Xã Hồng Phúc sáp nhập với xã Kiến Quốc lấy tên mới là Kiến Hồng, trụ sở làm việc tại UBND xã Hồng Phúc (cũ). 

Xã Vạn Phúc sáp nhập xã Hồng Đức lấy tên mới là Đức Phúc, trụ sở mới tại UBND xã Hồng Đức (cũ). 

Xã Đông Xuyên sáp nhập xã Ninh Hải lấy tên mới là Bình Xuyên, trụ sở tại UBND xã Đông Xuyên (cũ). 

Xã Đồng Tâm sáp nhập thị trấn Ninh Giang, lấy tên mới là thị trấn Ninh Giang, trụ sở mới tại UBND thị trấn Ninh Giang hiện nay.

Huyện Tứ Kỳ

Xã Ngọc Kỳ sáp nhập xã Tái Sơn, lấy tên xã mới là Kỳ Sơn, trụ sở tại UBND xã Tái Sơn (cũ). 

Xã Quảng Nghiệp sáp nhập xã Dân Chủ, tên mới là Dân An, trụ sở tại UBND xã Quảng Nghiệp (cũ). 

Xã Phượng Kỳ sáp nhập xã Cộng Lạc, tên mới là xã Lạc Phượng, trụ sở mới tại UBND xã Cộng Lạc (cũ).

Huyện Nam Sách

Xã Nam Trung sáp nhập xã Nam Chính, lấy tên mới là Trần Phú, trụ sở tại UBND xã Nam Trung (cũ). 

Xã Phú Điền sáp nhập xã An Lâm lấy tên là An Phú, trụ sở tại UBND xã An Lâm (cũ). 

Xã Thanh Quang sáp nhập xã Quốc Tuấn, tên mới là xã Quốc Tuấn, trụ sở tại UBND xã Thanh Quang (cũ). 

Xã Nam Hồng sáp nhập thị trấn Nam Sách, lấy tên mới là thị trấn Nam Sách, trụ sở đặt tại UBND thị trấn Nam Sách hiện nay.

Huyện Gia Lộc

Xã Tân Tiến sáp nhập với xã Gia Lương, lấy tên mới là Gia Tiến, trụ sở đặt tại UBND xã Gia Lương (cũ). 

Xã Gia Tân sáp nhập với xã Gia Khánh, lấy tên mới là Gia Phúc, đơn vị hành chính mới đặt tại UBND xã Gia Khánh (cũ). 

Xã Nhật Tân sáp nhập với Đồng Quang, lấy tên mới là Nhật Quang, trụ sở đặt tại UBND xã Nhật Tân (cũ). 

Xã Quang Minh sáp nhập với xã Đức Xương, lấy tên mới thành xã Quang Đức, trụ sở làm việc mới đặt tại UBND xã Đức Xương (cũ).

Một góc huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Một góc huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Huyện Cẩm Giàng

Xã Cẩm Điền sáp nhập xã Cẩm Phúc, lấy tên mới là Phúc Điền, trụ sở đơn vị hành chính mới đặt tại UBND xã Cẩm Phúc (cũ). 

Xã Thạch Lỗi sáp nhập với thị trấn Cẩm Giang, lấy tên mới là thị trấn Cẩm Giang, trụ sở đơn vị hành chính mới đặt tại UBND thị trấn Cẩm Giang hiện nay.

Thị xã Kinh Môn

Xã Hoành Sơn sáp nhập phường Duy Tân, lấy tên mới là phường Duy Tân, trụ sở đơn vị hành chính mới đặt tại UBND phường Duy Tân hiện nay.

Thành phố Hải Dương 

3 phường Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Nguyễn Trãi sáp nhập với nhau, lấy tên mới là phường Trần Hưng Đạo, trụ sở đặt tại UBND phường Trần Hưng Đạo hiện nay. 

Phường Phạm Ngũ Lão và phường Trần Phú sáp nhập với phường Lê Thanh Nghị, lấy tên mới là phường Trần Phú, trụ sở làm việc đặt tại UBND phường Lê Thanh Nghị hiện nay.

Sau khi hoàn thành phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trình Bộ Nội vụ xem xét, cho ý kiến, các huyện, thị xã, thành phố sẽ xây dựng hồ sơ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn gửi về Sở Nội vụ Hải Dương tổng hợp. Sở Nội vụ Hải Dương chủ trì xây dựng hồ sơ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh...