Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Gần 100% lượt xe buýt ở Hà Nội được chấm điểm 5 sao

(Dân sinh) - Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Hà Nội vừa công bố kết quả đánh giá chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt năm 2022.

Cụ thể, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (QLGTCC) đánh giá chất lượng dịch vụ gần 6 triệu lượt xe buýt trong năm 2022. Ngành giao thông chấm điểm theo chất lượng dịch vụ từ 1 đến 5 sao cho từng lượt xe buýt.

5

Theo đó, có hơn 5,9 triệu lượt xe buýt được chấm chất lượt dịch vụ 5 sao (chiếm tỷ lệ 99,91%), có 4.682 lượt xe được đánh giá 4 sao (chiếm tỷ lệ 0,1%), 134 lượt xe được chấm 3 sao (chiếm tỷ lệ 0,002%), chỉ có 2 lượt xe bị chấm điểm 2 sao và 300 lượt xe bị chấm 1 sao (chiếm tỷ lệ 0,005%).

Qua đánh giá 153 tuyến xe buýt, chấm điểm 38 tuyến đạt chất lượng 5 sao (chiếm 24,48%), 104 tuyến đạt chất lượng 4 sao (chiếm 67,3%), 11 tuyến và nhánh tuyến đạt 3 sao (chiếm tỷ lệ 7,84%).

“Kết quả trên cho thấy số lượng tuyến xe buýt đạt 5 sao là rất cao”, Trung tâm QLGTCC Hà Nội đánh giá, đồng thời đề nghị các đơn vị nghiên cứu phương án điều chỉnh 47 luồng tuyến và nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ xe buýt.

Trung tâm QLGTCC cũng đề nghị các đơn vị tăng cường công tác bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế xe buýt có niên hạn sử dụng 10 năm còn đang hoạt động ở 20 tuyến.

Trên địa bàn Hà Nội hiện có 153 tuyến xe buýt, trong đó Tổng công ty Vận tải Hà Nội vận hành hơn 80 tuyến buýt với gần 1.100 xe. 70 tuyến xe buýt còn lại do 10 doanh nghiệp khai thác.