Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Gặp mặt văn nghệ sĩ, trí thức, các nhà báo đầu Xuân Nhâm Dần 2022 tại Đắk Lắk

Sáng ngày 9/2, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức buổi gặp mặt đại diện văn nghệ sĩ, trí thức, báo giới nhân dịp đầu Xuân Nhâm Dần 2022.

Dự buổi gặp mặt, có đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và 150 đại biểu đại diện văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh và các cơ quan báo chí của tỉnh.

Trong không khí đầm ấm, phấn khởi đầu Xuân Nhâm Dần 2022, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk H’Yim Kđoh đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, phòng chống dịch bệnh, chăm lo đời sống của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh trong năm 2021.

Theo đó, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong thành tích chung đó, có sự đóng góp to lớn của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và báo chí trong tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk H’Yim Kđoh ghi nhận, biểu dương những đóng góp của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và báo chí đã có nhiều hoạt động sáng tác, biểu diễn và đoạt nhiều giải thưởng cao tại các liên hoan, cuộc thi của tỉnh, khu vực và toàn quốc; làm tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác các vấn đề phát sinh, góp phần định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận trong xã hội, cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19, xây dựng Đắk Lắk phát triển về mọi mặt, xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk H’Yim Kđoh cho rằng, trong năm mới Nhâm Dần 2022, tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Vì vậy, các trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo trên địa bàn cần bám sát định hướng tuyên truyền của Trung ương và tỉnh; là kênh thông tin quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh và các cơ quan, địa phương trong tỉnh; tiếp tục khẳng định vai trò là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, phản ánh toàn diện các mặt hoạt động của tỉnh và tiếp tục đồng hành cùng với địa phương, hoàn thành thắng lợi những mục tiêu đặt ra.