Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Gia đình cam kết bảo vệ trẻ em

Gia đình là nơi an toàn nhất của trẻ em. Tuy nhiên, nhiều trẻ em bị tai nạn đuối nước, bạo lực hay xâm hại trong thời gian qua cho thấy, trẻ em vẫn đang còn thiếu sự quan tâm từ gia đình.