Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Giải quyết 1.852 hồ sơ về thực hiện chính sách với người có công

Trong tháng 1/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đã tiếp nhận và giải quyết 1.852 hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân người có công với kinh phí gần 6 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Sở cũng đã giải quyết 97 đơn liên quan đến chính sách ưu đãi người có công, chế độ chính sách với người lao động và đề nghị đính chính thông tin trong hồ sơ bảo hiểm xã hội. Đồng thời ban hành 203 văn bản gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố và cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp giải quyết chính sách ưu đãi đối với người có công trên địa bàn thành phố.

Trong thời gian tới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội tập trung triển khai hướng dẫn thực hiện kế hoạch điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng; tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng…