Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Giao 78.300 tỷ đồng cho 3 dự án quan trọng quốc gia, trong đó có đường Vành đai 3 TP.HCM

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất giao kế hoạch vốn cho 3 dự án quan trọng quốc gia gồm: Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Vành đai 4 - Vùng Thủ đô và Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh với số tiền số tiền 78.307,587 tỷ đồng.

Tổng thư ký Quốc hội vừa ký thông báo về kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025. Đây là kế hoạch đợt ba dành cho danh mục dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trong phiên họp thứ 14 (tháng 8/2022).

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất chủ trương bố trí, bổ sung và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 (đợt 3) cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định. Đồng thời đề nghị Chính phủ tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cơ quan thẩm tra để hoàn thiện danh mục, mức vốn giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho từng dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Sơ đồ đường Vành đai 3 TP.HCM.

Sơ đồ đường Vành đai 3 TP.HCM.

Đối với các vấn đề cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất giao kế hoạch vốn cho 3 dự án quan trọng quốc gia đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, số tiền 78.307,587 tỷ đồng; đó là: Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội, Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM.

Trong đó, điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã bố trí cho Bộ GTVT 31.396 tỷ đồng giao về Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh: Hưng Yên, Bắc Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An để thực hiện 3 dự án quan trọng quốc gia theo các Nghị quyết số 44/2022/QH15, số 56/2022/QH15 và số 57/2022/QH15 của Quốc hội.

Quang cảnh Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Quang cảnh Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh, Chính phủ chịu trách nhiệm hoàn thiện danh mục dự án, giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, bảo đảm việc quyết định giao danh mục, mức vốn cho từng dự án và bổ sung, điều chỉnh (tăng/giảm) kế hoạch đầu tư công trung hạn; việc thay thế dự án chưa có trong danh mục đã báo cáo Quốc hội, việc đổi tên dự án, việc điều chỉnh (tăng/giảm) kế hoạch vốn giữa các dự án của kế hoạch đầu tư công trung hạn phải đảm bảo không làm thay đổi tổng mức vốn theo cơ cấu ngành, lĩnh vực đã được Quốc hội quyết định và phải tuân thủ đúng các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết số 29/2021/QH15 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Chính phủ chịu trách nhiệm về sự cần thiết của dự án đầu tư, hiệu quả của việc điều chỉnh, tăng, giảm kế hoạch vốn giữa các dự án, đồng thời báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.