Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Giang tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng Giáo dục nghề nghiệp

(Dân sinh) - Với chất lượng GDNN tốt, một số doanh nghiệp ngoài tỉnh ký kết thỏa thuận với các cơ sở đào tạo lao động gắn với giải quyết việc làm.

Học sinh Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Giáo dục thường xuyên Bắc Quang (Hà Giang) trong giờ thực hành tại lớp ngành Điện công nghiệp.

Học sinh Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Giáo dục thường xuyên Bắc Quang (Hà Giang) trong giờ thực hành tại lớp ngành Điện công nghiệp.

Xác định rõ Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) có vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển KT – XH, vì thế công tác GDNN luôn được các cấp, ngành của tỉnh Hà Giang quan tâm và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Giai đoạn 2018 - 2022, toàn tỉnh đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và dưới 3 tháng cho trên 51 nghìn lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 56,6%; số lượng người tham gia vào GDNN ngày càng tăng; tỷ lệ người học sau tốt nghiệp có việc làm cao, thu nhập ổn định. Mạng lưới cơ sở GDNN được bố trí phù hợp.

Với chất lượng GDNN tốt, một số doanh nghiệp ngoài tỉnh ký kết thỏa thuận với các cơ sở đào tạo lao động gắn với giải quyết việc làm.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh tổ chức 135 hội nghị tư vấn việc làm, học nghề, định hướng nghề nghiệp cho trên 9.100 người; giải quyết việc làm cho trên 12.400 lao động; duy trì đào tạo hệ cao đẳng, trung cấp cho 1.723 người và tuyển mới, đào tạo cho 8.580 người, tăng 245% so với cùng kỳ năm trước.

Mục tiêu của tỉnh Hà Giang đến năm 2030, thu hút 45 - 50% học sinh trung học vào hệ thống GDNN; đào tạo lại, đào tạo thường xuyên khoảng 45% lực lượng lao động;

Có 1 cơ sở GDNN chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu nhân lực có kỹ năng nghề và yêu cầu của thị trường lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 65%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt trên 20%.

Đến năm 2045, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt trên 30%.