Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội: Bước chuyển tích cực về an sinh xã hội

(Dân sinh) - Nhiều năm nay, thành phố Hà Nội luôn ưu tiên dành nguồn lực để thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, góp phần bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội. Đặc biệt, thành phố đã tổ chức triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025”.

Khẳng định quan điểm “an sinh xã hội là quyền cơ bản của con người, đầu tư cho an sinh xã hội cũng chính là đầu tư cho phát triển, phục vụ nhân dân”, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 08/CTr-TU Nguyễn Ngọc Tuấn nêu lên những bước chuyển tích cực về an sinh xã hội rất đáng ghi nhận từ việc thực hiện chương trình quan trọng này, bao gồm việc xây dựng hệ thống các chính sách xã hội toàn diện bao trùm, với nhiều chính sách đặc thù, ưu tiên bố trí nguồn lực từ ngân sách nhà nước và huy động các nguồn xã hội hóa. Cùng với đó là đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy thị trường lao động, triển khai có hiệu quả hệ thống sàn giao dịch việc làm vệ tinh tại các quận, huyện, thị xã, tạo cơ hội cho người lao động tìm kiếm, lựa chọn việc làm phù hợp, góp phần ổn định cuộc sống. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày càng mở rộng, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tăng nhanh qua các năm và dần trở thành trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội…

Kham-chua-benh-cho-nguoi-da

Những bước chuyển trong việc thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo; trong đó, thành phố đã ban hành chuẩn nghèo riêng cao hơn 1,6 lần so với chuẩn nghèo quốc gia; ban hành một số chính sách hỗ trợ giảm nghèo đặc thù của Hà Nội, nhờ vậy, hết năm 2022, thành phố giảm được 1.582 hộ nghèo, đạt 218,8% kế hoạch, số hộ nghèo còn 0,095% tổng số hộ dân. Cùng với đó, chính sách người có công luôn được quan tâm đặc biệt, đời sống người có công không ngừng được nâng cao. Hiện tại, Hà Nội có gần 800.000 người có công và thân nhân người có công với cách mạng, trong đó có gần 84.000 người hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, với tổng kinh phí chi trả hơn 152 tỷ đồng/tháng. Thêm nữa, chính sách trợ giúp xã hội được thực hiện đúng, đủ, kịp thời theo quy định, mở rộng các nhóm đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh khó khăn của thành phố.

Ngày 8-4-2022, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐND bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo. Cùng với đó, HĐND thành phố đã thông qua Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030, tập trung nguồn lực hỗ trợ xây sửa nhà cho hộ nghèo; đồng thời chú trọng đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, cải tạo các chung cư cũ, xuống cấp, xây dựng khu nhà ở cho công nhân, ký túc xá cho sinh viên. Bảo đảm cung cấp nước sạch phục vụ nhân dân, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của 100% dân cư đô thị và hơn 80% dân cư khu vực nông thôn…

Với sự vào cuộc mạnh mẽ trong việc thực hiện tốt Chương trình số 08/CTr-TU, thành phố luôn ưu tiên dành nguồn lực để thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, góp phần bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội.