Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội đặt mục tiêu giảm 0,1% tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên trong năm 2023

(Dân sinh) - Thành phố Hà Nội giao chỉ tiêu trong năm 2023 phải giảm 0,1% tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên, giảm 0,1% tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân so với năm trước…

Hà Nội đặt mục tiêu giảm 0,1% tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên trong năm 2023.

Hà Nội đặt mục tiêu giảm 0,1% tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên trong năm 2023.

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 485/KH-SYT về việc triển khai thực hiện chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 1-2-2023 của UBND TP Hà Nội trong lĩnh vực y tế.

Tại kế hoạch này, ngành y tế thành phố tập trung thực hiện 4 chỉ tiêu được thành phố giao và 2 chỉ tiêu phấn đấu của ngành.

Cụ thể, các chỉ tiêu thành phố giao, bao gồm: Giảm 0,1% tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên so với năm trước; giảm 0,1% tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân so với năm trước; duy trì 100% xã/phường/thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; duy trì chỉ tiêu tỷ lệ 100% chất thải y tế nguy hại được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Cùng với đó là 2 chỉ tiêu mà ngành phấn đấu thực hiện, gồm: Đạt 27,5 giường bệnh/vạn dân (gồm 20% số giường bệnh của bộ, ngành trên địa bàn thành phố); tỷ lệ 14,3 bác sĩ/vạn dân.

Về công tác dân số/kế hoạch hóa gia đình, Sở Y tế Hà Nội đặt mục tiêu tiếp tục thực hiện Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2025; đề án tiếp tục đẩy mạnh, mở rộng xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản năm 2030…

Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu tăng cường công tác giám sát, kiểm tra ở các cấp bảo đảm thực hiện chính sách dân số ở địa bàn các quận, huyện, thị xã; tăng cường thanh tra các cơ sở y tế ngoài công lập về lựa chọn giới tính thai nhi, nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức.