Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội hỗ trợ 2.000 đoàn viên, người lao động khó khăn trong Tháng Công nhân

(Dân sinh) - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội vừa cho biết, nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn chăm lo đối với đoàn viên công đoàn, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023, cơ quan này sẽ hỗ trợ 2.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Hà Nội hỗ trợ 2.000 đoàn viên, người lao động khó khăn trong Tháng Công nhân.

Hà Nội hỗ trợ 2.000 đoàn viên, người lao động khó khăn trong Tháng Công nhân.

Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố đề nghị, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc rà soát số lượng đoàn viên, người lao động để chăm lo, hỗ trợ. Đối tượng được hỗ trợ là đoàn viên công đoàn, người lao động trực thuộc các cấp Công đoàn TP Hà Nội, công nhân, lao động ở những doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức Công đoàn, nhưng đã đóng kinh phí công đoàn theo quy định.

LĐLĐ thành phố sẽ căn cứ đề xuất của các công đoàn cấp trên cơ sở, trao hỗ trợ cho 2.000 đoàn viên, người lao động khó khăn, với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người. Kinh phí hỗ trợ được chi từ nguồn tài chính của LĐLĐ thành phố và được chuyển trực tiếp qua tài khoản của các cá nhân được hỗ trợ.

Đối với Công đoàn cấp trên cơ sở, LĐLĐ thành phố đề nghị căn cứ nguồn lực tài chính hiện có và điều kiện thực tế tại địa phương đơn vị xây dựng kế hoạch chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động đảm bảo thiết thực, phù hợp.