Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội: Triệt phá 94 vụ án liên quan đến hoạt động mại dâm

Để đạt được mục tiêu theo Kế hoạch phòng ngừa hoạt động mại dâm thâm nhập đời sống xã hội năm 2023 của UBND TP. Hà Nội, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, Công an TP. Hà Nội cùng các cấp, ngành, địa phương đã tăng cường các biện pháp đấu tranh, triệt xóa các tụ điểm mại dâm, tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát, tập huấn, tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo tầng lớp nhân dân về công tác phòng, chống mại dâm.

Theo Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, trong quý 3/2023, Công an TP. Hà Nội đã phát hiện, đấu tranh, triệt phá 33 ổ nhóm liên quan đến hoạt động mại dâm, bắt giữ 161 đối tượng, xử lý hình sự 34 vụ, 41 đối tượng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, đấu tranh, triệt phá được 94/120 vụ, đạt tỷ lệ 78.33% kế hoạch năm. 

Tòa án nhân dân các cấp đã thụ lý 59 vụ, 78 bị cáo (giảm 7 vụ, 18 đối tượng so với cùng kỳ năm 2022), giải quyết 47 vụ 63 bị cáo với tội danh môi giới, chứa chấp mại dâm.

Lũy kế 09 tháng đầu năm, đã thụ lý 158 vụ 209 bị cáo, giải quyết được 128 vụ - 169 bị cáo với tội danh môi giới, chứa chấp mại dâm. 

Các đối tượng chứa mại dâm, giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi bị Công an Hà Nội bắt giữ.

Các đối tượng chứa mại dâm, giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi bị Công an Hà Nội bắt giữ.

Đội Kiểm tra liên ngành 178 Thành phố đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm tại 08 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh, trật tự đễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm, xử phạt hành chính 02 cơ sở về lĩnh vực lao đọng với tổng số tiền phạt là 14 triệu động. 

Đội Kiểm tra liên ngành của các quận, huyện, thị xã đã tiến hành kiêm tra tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ cao.

Tổng số kiểm tra được 291 buổi tại 539 cơ sở; trong đó có 20 cơ sở vi phạm, xử phạt cảnh cáo, nhắc nhở 17 cơ sơ, xử phạt hành chính 3 cơ sở với số tiền 62 triệu đồng. 

Cùng với các hoạt động đấu tranh, triệt phá, hoạt động hỗ trợ, giảm hại cho người bán dâm được triển khai thực hiện trên địa bàn các quận: Ba Đình, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Hà Đông.

Trong quý II1/2023, thông qua hoạt động nhóm đồng đẳng đã tiếp cận được 353 khách hàng là người bán dâm trên địa bàn Thành phố; chuyển gửi xét nghiệm HIV cho 46 người, chuyên gửi xét nghiệm dự phòng trước phơi nhiễm HIV cho 3 người. 

Hoạt động tham mưu, chỉ đạo được chú trọng. Trong quý III, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội đã tổ chức Đoàn khảo sát liên ngành và khảo sát độc lập tại các điểm nghi ngờ có hoạt động mại dâm tại địa bàn công cộng và trong cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, dễ phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn. Ban hành các văn bản đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã lập danh sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội, đề nghị Đội kiểm tra liên ngành 178 Thành phố, kiểm tra trong năm 2023;

Đề nghị các quận, huyện, thị xã tham gia ý kiến đối với dự thảo “Hướng dẫn triển khai công tác tiếp cận, hỗ trợ xã hội, hòa nhập cộng đồng đỗi với người bán dâm"; Kế hoạch về tổ chức Hội nghị truyền thông nâng cao nhận thức vệ công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm tại các xã, phường, thị trấn năm 2023”; Kế hoạch tổng kết, đánh giá kết quả thi hành pháp luật phòng, chống mại dâm trên địa bàn thành phố Hà Nội”; báo cáo kết quả công tác phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bản Thành phố;

Trong kỳ, Sở LĐ-TB&XH đã chỉ đạo Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội phối hợp cùng với các phòng nghiệp vụ PC 02, PV 01 Công an Thành phố tổ chức 1 buổi khảo sát Liên ngành và 2 buổi cử cán bộ khảo sát độc lập tại các điểm nghi ngờ có hoạt động mại dâm tại địa bàn công cộng, và trong cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn mại dâm thuộc địa bàn các quận, huyện.

Theo đánh giá của Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, trước sự quyết liệt của lực lượng chức năng các địa phương, nhìn chung, hoạt động mại dâm cơ bản đã được kiểm soát, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Để công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm trong những tháng cuối năm đạt kết quả tốt, các cơ quan chức năng cần thực hiện có hiệu quả công tác phỏi hợp của Tổ công tác liên ngành, phối hợp các Sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm; tích cực phối hợp, đôn đốc các địa phương thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ trong điều tra, truy tố các vụ án liên quan đến hoạt động mại dâm, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm trên địa bàn Hà Nội đã được UBND Thành phố giao…