Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội: Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy

Ngày 27/10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Văn bản số 3612/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Công điện số 991/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản, sức khỏe, tính mạng của nhân dân”.

Những vụ hỏa hoạn nghiêm trong liên tiếp xảy ra.

Những vụ hỏa hoạn nghiêm trong liên tiếp xảy ra.

UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Sở Xây dựng chủ trì, tham mưu UBND thành phố triển khai Công điện 991/CĐ-TTg.

Công an thành phố được giao phối hợp với các đơn vị chức năng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố, không để các vi phạm kéo dài, gây bức xúc cho dư luận, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn và đời sống nhân dân.

UBND quận, huyện, thị xã tiếp tục hoàn thành đợt tổng kiểm tra, rà soát đối với các đối tượng. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các địa phương cùng với Công an thành phố và các đơn vị liên quan, tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền các quy định của Luật Xây dựng, Luật Phòng cháy và chữa cháy về các nội dung liên quan đến quy hoạch xây dựng, giấy phép xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ; tuyên truyền, hướng dẫn về công tác phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn cho người dân khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.