Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội yêu cầu tập trung bảo vệ, phòng chống cháy rừng

(Dân sinh) - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố.

Một vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn huyện Sóc Sơn đầu năm 2023.

Một vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn huyện Sóc Sơn đầu năm 2023.

Kế hoạch nhằm ngăn chặn, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do các vụ cháy rừng gây ra, xử lý dứt điểm tình hình xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp, bảo vệ tài nguyên rừng và giữ gìn môi trường sinh thái của Thủ đô;

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu UBND các huyện, thị xã có rừng quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và thành phố; thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp; Xác định công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng trên địa bàn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Củng cố, kiện toàn và tăng cường hoạt động của Ban chỉ huy Phòng chống cháy rừng tại địa phương, các tổ đội chuyên trách bảo vệ rừng rà soát, bố trí các nguồn lực, nhân lực, vật tư, trang thiết bị, phương tiện chủ động, sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng theo đúng phương châm 4 tại chỗ;

Chỉ đạo lực lượng liên ngành phối hợp thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng tại địa phương; Xây dựng kịch bản chủ động di dời nhân dân cùng tài sản, kho tàng của lực lượng vũ trang ra khỏi khu vực nguy hiểm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước khi có cháy rừng diện rộng xảy ra;

Tổ chức bảo đảm lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần, thường trực, sẵn sàng phối hợp các lực lượng ứng phó, xử lý các tình huống cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng; Bố trí đảm bảo phương tiện vận chuyển thiết bị chữa cháy và xây dựng lắp đặt hệ thống biển báo, biển cấm tại các khu vực rừng có nguy cơ cháy cao.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về lấn chiếm đất rừng, chặt phá cây rừng, san ủi, xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp và mua bán, sang nhượng đất lâm nghiệp trái phép; rà soát hoàn thiện phương án phòng chống cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ nhằm kịp thời khống chế nhanh nhất các trường hợp cháy rừng, kiên quyết không để xảy ra cháy lớn.

Thường xuyên cập nhật, theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng, tổ chức thường trực 24/24h trong những ngày nắng nóng có cấp dự báo cháy rừng từ cấp III trở lên, thông tin cảnh báo cấp cháy rừng trên hệ thống loa phát thanh ở các xã có rừng, bố trí lực lượng canh phòng, kiểm soát chặt chẽ người vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao; Thiết lập mạng thông tin liên lạc phục vụ hiệu quả công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, đặc biệt là công tác chỉ huy chữa cháy.

Khẩn trương hoàn thiện công tác rà soát hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp theo kế hoạch thời hạn hoàn thành trước ngày 30/6/2023.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có rừng chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn được giao quản lý.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp với UBND các huyện, thị xã có rừng, lực lượng Công an, Quân đội trên địa bàn tổ chức thường trực 24/24 giờ trong thời gian nắng nóng có cấp dự báo cháy rừng từ cấp III trở lên nhằm chủ động, kịp thời xử lý khi xảy ra cháy rừng.