Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hai cách lấy lại mật khẩu VNeID đơn giản ai cũng làm được

Ngọc Bích
Ngọc Bích

(Dân sinh) - Trong thực tế, việc quên mật khẩu tài khoản VNeID là điều không thể tránh khỏi. Trong trường hợp này, người dân có thể lấy lại mật khẩu bằng 2 cách.

Theo số liệu của Bộ Công an, tổng số lượt sử dụng tài khoản định danh điện tử trên các Cổng dịch vụ công đến nay là hơn 29.375.000; lượt đăng nhập trên ứng dụng Etax của Tổng Cục thuế là 2.096.499 lượt, số lượt đăng nhập trên ứng dụng VssID của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam là 10.403.048 lượt.

Bộ Công an cũng đã hoàn thành vượt chỉ tiêu triển khai 12 tiện ích trên VNeID, với hơn 1,5 triệu lượt truy cập, sử dụng các tiện ích VNeID hằng ngày.

Tại phiên họp lần thứ tư hội nghị chuyên đề về giải pháp chuyển đổi sang sử dụng một loại tài khoản duy nhất VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo Nghị định 59/2022/NĐ-CP, đánh giá những lợi ích của VNeID, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quyết tâm thực hiện mục tiêu thống nhất sử dụng một tài khoản là VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính từ ngày 1/7 để tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và nhà nước.

Nghị định số 59/2022/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử cũng quy định rõ, Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh phải hoàn thành việc chuyển đổi để kể từ ngày 1/7 sử dụng tài khoản duy nhất là VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử.

Khi VNeID là tài khoản duy nhất sử dụng để thực hiện dịch vụ công trực tuyến thì đồng nghĩa với việc mỗi công dân đều phải nắm rõ những tiện ích mà VNeID đem lại và cách sử dụng. Đặc biệt, cần nhớ mật khẩu để phục vụ cho mỗi lần đăng nhập vào ứng dụng.

Tuy nhiên, trong thực tế việc quên mật khẩu VNeID là điều không thể tránh khỏi. Trong trường hợp này, người dân có thể lấy lại mật khẩu cho tài khoản VNeID bằng 2 cách.

Cách 1: Lấy lại mật khẩu VNeID bằng thẻ CCCD gắn chip

Bước 1: Mở ứng dụng VNeID trên điện thoại -> Quên mật khẩu.

Hai cách lấy lại mật khẩu VNeID đơn giản ai cũng làm được - 1
Chọn "Quên mật khẩu".

Nhập số định danh cá nhân, số điện thoại -> Xác thực NFC bằng thẻ CCCD gắn chip -> Gửi yêu cầu.

Hai cách lấy lại mật khẩu VNeID đơn giản ai cũng làm được - 2

Bước 2: Đưa thẻ CCCD gắn chíp lại gần camera điện thoại để đọc thông tin trên con chip -> Nhập mã xác thực và đổi lại mật khẩu mới.

Hai cách lấy lại mật khẩu VNeID đơn giản ai cũng làm được - 3
Hai cách lấy lại mật khẩu VNeID đơn giản ai cũng làm được - 4

 

Hai cách lấy lại mật khẩu VNeID đơn giản ai cũng làm được - 5
Nhập lại mật khẩu mới.

 

Cách 2: Lấy lại mật khẩu VNEID trên điện thoại

Bước 1: Mở ứng dụng VNEID -> Quên mật khẩu.

Hai cách lấy lại mật khẩu VNeID đơn giản ai cũng làm được - 6

Bước 2: Điền số CCCD/CMND, số điện thoại  -> Nhập thông tin xác thực -> Gửi yêu cầu.

Hai cách lấy lại mật khẩu VNeID đơn giản ai cũng làm được - 7

Bước 3: Nhập các thông tin cá nhân theo yêu cầu gồm: họ tên, ngày tháng năm sinh, ngày cấp thẻ CCCD -> Tiếp tục.

Hai cách lấy lại mật khẩu VNeID đơn giản ai cũng làm được - 8

Bước 4: Sau khi chọn “Tiếp tục” ở bước 4 -> ứng dụng sẽ gửi mã OTP về số điện thoại -> Nhập mã OTP.

Hai cách lấy lại mật khẩu VNeID đơn giản ai cũng làm được - 9

Bước 5: Thiết lập lại mật khẩu mới -> Xác nhận.

Hai cách lấy lại mật khẩu VNeID đơn giản ai cũng làm được - 10

Bước 6: Sau khi thiết lập mật khẩu thì ứng dụng sẽ hiển thị thông báo thiết lập mật khẩu thành công. Bạn có thể dùng mật khẩu mới đó để đăng nhập VNeID.

Hai cách lấy lại mật khẩu VNeID đơn giản ai cũng làm được - 11
Lưu ý: Mật khẩu mới phải 8-20 ký tự, có bao gồm số, chữ viết hoa, chữ viết thường và có ít nhất ký tự đặc biệt !@#$^*()_