Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hải Dương: Tỷ lệ lao động thất nghiệp trong khu công nghiệp thấp

(Dân sinh) - Hải Dương trong quý III và 10 ngày đầu tháng 10/2023, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp chỉ có khoảng 600 người thất nghiệp

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Qua thống kê, phân tích của Trung tâm Dịch vụ việc làm-Giáo dục nghề nghiệp (Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hải Dương), trong quý III và 10 ngày đầu tháng 10/2023, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp chỉ có khoảng 600 người thất nghiệp, chiếm 14% tổng số lao động thất nghiệp toàn tỉnh trong thời gian trên, giảm 32% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân do trong khu công nghiệp phần lớn là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, quy mô sản xuất lớn, chủ động được thị trường, nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất nên dễ vượt qua ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế và những tác động tiêu cực sau đại dịch.

Từ đầu tháng 10, nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã tuyển dụng thêm lao động thay vì phải cắt giảm như những tháng đầu năm. Ngược lại, các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp số người thất nghiệp chiếm tỷ lệ cao và giảm chậm.

Trong quý III và 10 ngày đầu tháng 10/2023, các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp có hơn 2.600 lao động thất nghiệp, chiếm 68% số lao động thất nghiệp toàn tỉnh và giảm 17% so với cùng kỳ năm trước.