Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hàn Quốc chiếm 7,4% tổng xuất khẩu của Việt Nam

(Dân sinh) - Theo Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc, trong 3 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Hàn Quốc đạt 18,1 tỷ USD, giảm 20,8% so với cùng kỳ năm 2022. Được biết, xuất khẩu của Việt Nam đến Hàn Quốc chiếm 7,4% trong tổng xuất khẩu của Việt Nam đến thế giới.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đến Hàn Quốc đạt 5,9 tỷ USD, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm 2022. Xuất khẩu của Việt Nam đến Hàn Quốc chiếm 7,4% trong tổng xuất khẩu của Việt Nam đến thế giới.

Kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Hàn Quốc đạt 12,3 tỷ USD, giảm 26,7% so với cùng kỳ năm 2022. Nhập khẩu của Việt Nam từ Hàn Quốc chiếm 16,5% trong tổng nhập khẩu của Việt Nam từ thế giới.

Như vậy, quý I/2023, nhập siêu của Việt Nam từ Hàn Quốc có giá trị 6,4 tỷ USD, giảm 39,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Xét về mặt hàng xuất khẩu, trong 3 tháng đầu năm 2023, các nhóm mặt hàng Việt Nam xuất sang thị trường Hàn Quốc chứng kiến sự suy giảm. Trong đó, nhóm hàng chế biến chế tạo đạt 4,8 tỷ USD, giảm 6,5%; nhóm hàng nông thủy sản đạt 276 triệu USD, giảm 12%; nhóm vật liệu xây dựng đạt 234,5 triệu USD giảm 3,4%; nhóm nhiên liệu khoáng sản (quặng và khoáng sản khác) tăng trưởng mạnh ở mức gần 139,1%, đạt 81 triệu USD.

Về nhập khẩu, nhóm hàng chế biến chế tạo đạt 10,4 tỷ USD, giảm 28,5%; nhóm nhiên liệu khoáng sản tăng mạnh đạt 979 triệu USD, giảm 11,4%; nhóm vật liệu xây dựng giảm 20,3% đạt 512,4 triệu USD; nhóm nông thủy sản giảm 35% đạt 94,1 triệu USD.

Về đầu tư, theo số liệu đầu tư lũy kế tính đến tháng 03/2023, Hàn Quốc vẫn duy trì vị trí là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với 9.619 dự án và tổng vốn đầu tư lũy kế đạt 81,5 tỷ USD, chiếm gần 18,4% tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.