Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hàng ngàn người tham gia lễ hội đánh cá cầu may Vực Rào

Lễ hội đánh cá Vực Rào vừa được UBND xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức ngày 4/6.