Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hồ sơ giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Hồ sơ giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc được hướng dẫn tại Công văn 883/TCT-DNNCN ngày 24/3/2022 hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành.

trang
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty