Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hội nghị tập huấn công tác bảo đảm, đấu tranh về Nhân quyền năm 2022

Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ cơ sở về công tác bảo vệ, đấu tranh Nhân quyền trong giai đoạn hiện nay, ngày 14/12, Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Nhân quyền cho đội ngũ cán bộ cơ sở năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - Trưởng Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh tham dự và phát biểu tại hội nghị.

Tham dự và báo cáo tại Hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng, Tiến sĩ Nguyễn Văn Kỷ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực về Nhân quyền; Tiến sĩ Nguyễn Hải Lưu, Phó Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Hải, Phó Viện trưởng Viện Quyền con người, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Thạc sỹ Trần Chi Mai, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Ủy ban Dân tộc.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ: Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của các Bộ, Ngành Trung ương, nhất là Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ nên công tác bảo đảm và đấu tranh về nhân quyền trên địa bàn tỉnh An Giang đã được triển khai thực hiện một cách đồng bộ và có hiệu quả; các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, nhất là trong lĩnh vực an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, tự do tín ngưỡng, tôn giáo và giải quyết khiếu nại tố cáo của Nhân dân… đang ngày càng được hoàn thiện, đảm bảo tốt các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Công tác đấu tranh với các hoạt động lợi dụng dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững, góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các đồng chí tham gia tập huấn phải tham dự và chú ý lắng nghe đầy đủ các chuyên đề mà Báo cáo viên truyền đạt, nhằm nắm vững các nội dung được tập huấn để vận dụng và triển khai thực hiện có hiệu quả đối với công tác bảo đảm và đấu tranh về nhân quyền tại đơn vị, địa phương mình trong thời gian tới.

Tham gia Hội nghị tập huấn có 240 đại biểu là cán bộ trực tiếp thực hiện công tác nhân quyền của các sở, ban, ngành, địa phương. Các đại biểu được báo cáo viên truyền đạt 6 Chuyên đề: Nhận diện thủ đoạn chống phá Việt Nam trên lĩnh vực dân chủ, Nhân quyền của các thế lực thù địch; Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc và bảo đảm, thúc đẩy quyền của đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt nam; Công tác đấu tranh, đối thoại về dân chủ, Nhân quyền thông qua diễn đàn song phương, đa phương; Quyền và giới hạn quyền; Công tác đấu tranh với hoạt động lợi dụng tự do tôn giáo, tín ngưỡng xâm phạm an ninh quốc gia, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm, đấu tranh về nhân quyền trên địa bàn tỉnh; Chủ trương, giải pháp đối với tình trạng khiếu nại, đình công, lãnh công của người lao động trên địa bàn tỉnh.