Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hơn 160 điểm có nguy cơ sạt lở trên đèo Bảo Lộc

Tỉnh Lâm Đồng sẽ kiên quyết di dời, sơ tán ngay các hộ dân, người làm việc trong cơ quan, đơn vị tại khu vực chân núi, khu vực có độ dốc lớn nguy hiểm, nguy cơ sạt lở đất.