Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hơn 200 tỷ đồng hỗ trợ an toàn và sinh kế bền vững cho ngư dân nghèo

(Dân sinh) - Trong năm 2022, chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” đã trao tặng 17.167 bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân; Tặng 1.960 lá cờ Tổ quốc và 2.960 túi sơ cấp cứu cho các tàu thuyền đi biển...

Trao tặng áo phao cứu sinh và túi sơ cấp cứu cho ngư dân

Trao tặng áo phao cứu sinh và túi sơ cấp cứu cho ngư dân

Theo thông tin từ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” giai đoạn 2022-2027 do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động vào tháng 5/2022. Đến nay, chương trình đã được triển khai tại 291 xã khó khăn tại 23 tỉnh, thành phố giáp biển (theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ), với mục tiêu chung cải thiện điều kiện lao động, an toàn và sinh kế cho ngư dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.

Trong năm 2022, chương trình đã trao tặng 17.167 bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân; Tặng 1.960 lá cờ Tổ quốc và 2.960 túi sơ cấp cứu cho các tàu thuyền đi biển.

Cùng với đó, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã hỗ trợ xây dựng nhà an toàn cho 348 hộ ngư dân tại 13 tỉnh; tổ chức 78 khóa truyền thông về sơ cấp cứu và pháp luật (50 người/khóa); hỗ trợ sinh kế cho ngư dân nghèo, khó khăn tại 11 tỉnh, thành phố... Tổng kinh phí hỗ trợ cho chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” thời gian qua là 45,2 tỷ đồng.

Năm 2023, chương trình tiếp tục được triển khai với mục tiêu có 28.100 ngư dân, tàu đánh cá được trao tặng cờ Tổ quốc, trang bị bộ áo phao cứu sinh đa năng, túi sơ cấp cứu; 250 hộ ngư dân nghèo hỗ trợ sửa chữa, xây nhà, chỗ ở an toàn; 10.000 hộ ngư dân nghèo được hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững...

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện chương trình trong năm 2023 là 207 tỷ đồng.