Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hợp đồng thử việc có được gia hạn không?

Theo Điều 25 Bộ luật Lao động 2019 quy định thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc một lần đối với một công việc.

infographic 8 (1)