Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Huế trao các giải cuộc thi trực tuyến về bình đẳng giới

Ban tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới trên địa bàn các xã, thị trấn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã công bố kết quả và trao giải cho các cá nhân, tập thể.

M_20231031_ketqua

Hội thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới trên địa bàn các xã, thị trấn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế diễn ra trong 4 tuần, bắt đầu từ ngày 11/9/2023, kết thúc ngày 9/10/2023.

Hội thi gồm 2 phần thi bắt buộc và khuyến khích. Thông qua hội thi nhằm truyền thông hiệu quả thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Trải qua 4 tuần thi, Ban tổ chức đã có Công nhận kết quả và trao giải cho 5 tập thể, 14 cá nhân đạt giải.

Theo đó, giải Nhất  tập thể đã được trao cho xã Quảng Nhâm; 2 giải Nhì được trao cho Trường THCS&THPT Hồng Vân (huyện A Lưới) và xã Bình Tiến (thị xã Hương Trà); giải Ba thuộc về Trường THPT A Lưới, huyện A Lưới và Khối UBND, HĐND huyện A Lưới.

Về giải thưởng video clip, Trường THPT A Lưới đạt giải Nhất hội thi, Trường THCS&THPT Hồng Vân, huyện A Lưới đạt giải Nhì, giải Ba thuộc về bà Viên Thị Hai (xã Quảng Nhâm) và Khối UBND, HĐND huyện A Lưới, 2 giải khuyến khích được trao cho bà Nguyễn Thị Ánh Châu (Xã Quảng Nhâm) và xã Bình Tiến.