Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hướng dẫn thực hiện quy định về tăng giờ làm thêm trong bối cảnh phục hồi kinh tế

Theo Công văn 1312/LĐTBXH-ATLĐ ngày 26/4/2022 của Bộ LĐTB&XH về hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 về tăng giờ làm thêm trong bối cảnh phục hồi kinh tế. Theo đó, Bộ LĐTB&XH đề nghị Sở LĐTB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lưu ý một số nội dung sau đây.

trang
Empty
2000px 2
Empty