Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Huyện biên giới Thừa Thiên Huế cam kết thực hiện Cuộc vận động “3 không với ma túy”

(Dân sinh) - Ngày 23/6, Công an huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức lễ phát động Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thực hiện Đề án “Chuyển hóa tình hình ma túy tại địa bàn huyện A Lưới và tăng cường phòng ngừa ma túy xâm nhập tuyến biên giới Việt- Lào trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”, Cuộc vận động “3 không với ma túy”.

z4456323006431_4142036a7ce2efeeddd5f129f7055008

Tại Lễ phát động, đại diện các đơn vị đã báo cáo nội dung liên quan đến đặc điểm tình hình của địa phương, những nguy cơ làm phát sinh gia tăng tội phạm, tệ nạn ma túy và những kiến thức về phòng chống ma tuý; kết quả ban đầu và những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Đề án “Chuyển hóa tình hình ma túy tại địa bàn huyện A Lưới và tăng cường phòng ngừa ma túy xâm nhập tuyến biên giới Việt- Lào trên địa bàn”.

Đồng thời thảo nội dung Cuộc vận động “3 không với ma túy” (không sử dụng; không mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy; không bao che cho tội phạm và tệ nạn ma túy) và một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để thực hiện hiệu quả Cuộc vận động này, như: làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về ma túy; tiếp tục phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các xã, thị trấn, thiết lập đường dây nóng và xây dựng các hòm thư tố giác tội phạm, tổ chức thực hiện nghiêm túc diễn đàn: “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân” định kỳ 1 tháng/lần… 

Ngay sau lễ phát động, đại diện các tổ chức, đoàn thể, chính trị- xã hội trên địa bàn huyện A Lưới đã cùng nhau ký kết giao ước thi đua thực hiện Cuộc vận động “3 không với ma túy”.