Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự gồm những gì?

Theo Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định về khám nghĩa vụ quân sự, việc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự được thực hiện qua 2 vòng.

Empty
trang
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty