Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ký kết chương trình phối hợp về hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động và đảm bảo an sinh xã hội

Sáng ngày 12/4, tại Hà Nội, Bộ LĐ-TB&XH tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp về hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động và đảm bảo an sinh xã hội giữa Bộ với 04 cơ quan: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Lễ ký kết.

Lễ ký kết.

Tham dự có Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung; Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh; Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Hoàng Quang Phòng; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Nguyễn Văn Thân.

Các bên thống nhất 5 chương trình phối hợp bao gồm:

1. Phối hợp triển khai thực hiện và đánh giá kết quả các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, nhất là tổng kết, đánh giá các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét các chính sách hỗ trợ mới trong trường hợp cần thiết.

2. Tập trung phối hợp triển khai có hiệu quả Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 theo Quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung các giải pháp hỗ trợ phát triển cung - cầu lao động, tạo việc làm tốt hơn cho người lao động, đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho người lao động, tăng tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 45% vào 2025 và đạt 60% năm 2030.

3. Triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ kịp thời, chính xác, trong đó tập trung phổ biến để người lao động nắm rõ chính sách và giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện thông qua các cấp công đoàn; tuyên truyền cho các doanh nghiệp về chính sách và trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc thực hiện chính sách; phối hợp với các địa phương rà soát, xác định danh sách doanh nghiệp thuộc phạm vi thực hiện chính sách; hướng dẫn và tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, quan hệ lao động ở thuê, ở trọ tạo thuận lợi người sử dụng lao động, người lao động trong việc tiếp cận chính sách.

4. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai Chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề cho người lao động nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục hồi và ổn định thị trường lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nghiên cứu, tổng kết mô hình "Chi lương linh hoạt" để tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động và người sử dụng lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ theo đúng tinh thần Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

5. Bộ LĐ-TB&XH chủ trì, tham mưu với Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết liệt triển khai Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội

Xây dựng kế hoạch, đầu tư nguồn lực, nhân lực tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. Tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các mạng xã hội để người lao động hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa của chính sách bảo hiểm xã hội. Phối hợp với các cơ quan truyền thông để tuyên truyền về lợi ích lâu dài của việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo đảm an sinh xã hội bền vững, hạn chế xảy ra tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần, không đảm bảo an sinh xã hội lâu dài và bền vững cho người lao động.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hoá các quy trình, thủ tục đăng ký đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ bảo hiểm xã hội theo hướng thân thiện, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tham mưu các cơ quan chức năng và các địa phương xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng để trục lợi về lĩnh vực này.

Các bên thống nhất 5 chương trình phối hợp.

Các bên thống nhất 5 chương trình phối hợp.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, trong thời gian qua, dưới tác động của đại dịch COVID-19, Bộ LĐ-TB&XH đã phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan đề xuất với Đảng, Nhà nước, trình Chính phủ ban hành nhiều chính sách chưa có tiền lệ để hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; kịp thời tham mưu, cảnh báo và đề xuất thực hiện các biện pháp không để đứt gãy chuỗi cung ứng lao động, phục hồi nhanh và ổn định thị trường lao động; chủ động nghiên cứu, đề xuất với Trung ương, Quốc hội và Chính phủ các biện pháp và chính sách phục hồi và đảm bảo an sinh xã hội do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Tuy nhiên, do tình hình đại dịch COVID-19 kéo dài, một bộ phận doanh nghiệp và người lao động còn gặp nhiều khó khăn trong công việc và đời sống. Do nhu cầu trang trải cuộc sống trước mắt, do tác động, lôi kéo của một số đối tượng dẫn đến một bộ phận người lao động đã chuyển sang hưởng bảo hiểm xã hội một lần, ảnh hưởng đến việc đảm bảo an sinh xã hội bền vững cho người lao động và sự ổn định, phát triển lâu dài của thị trường lao động.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp hỗ trợ kết nối cung - cầu lao động và đẩy nhanh phục hồi thị trường lao động, đáp ứng đủ lao động cho doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế, kịp thời hỗ trợ người lao động, Bộ LĐ-TB&XH, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam thống nhất Chương trình phối hợp triển khai các giải pháp về việc hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động và phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội.