Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Kỷ luật 2 lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp

(Dân sinh) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký các Quyết định thi hành kỷ luật đối với 2 lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp.

Cụ thể, Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 19/01/2023 nêu rõ thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026 do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng, thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 787-QĐ/UBKTTW ngày 9/11/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thi hành kỷ luật đảng. 

Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, tại kỳ họp HĐND tỉnh tháng 12/2020.

Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, tại kỳ họp HĐND tỉnh tháng 12/2020.

Theo Quyết định số 26/QĐ-TTg ngày 19/01/2023, thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026 do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng, thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 784-QĐ/UBKTTW ngày 9/11/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thi hành kỷ luật đảng. 

Các ông Đoàn Tấn Bửu (Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó chủ tịch UBND tỉnh), Nguyễn Lâm Thái Thuận (Giám đốc Sở Y tế) bị cảnh cáo.

Theo cơ quan kiểm tra, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Đồng Tháp vi phạm quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng chỉ đạo trong chống Covid-19.

Hậu quả UBND tỉnh và một số tổ chức, cá nhân vi phạm trong đấu thầu, mua sắm vật tư, sinh phẩm xét nghiệm phục vụ công tác phòng, chống dịch; để xảy ra vụ án tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh. Những vi phạm nêu trên có nguy cơ gây thiệt hại lớn ngân sách nhà nước, dư luận bức xúc.

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 19/01/2023 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Văn Thành, để nhận nhiệm vụ mới.