Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lâm Đồng: Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở

Sáng ngày 14/11/2022, tại huyện Lâm Hà, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND huyện Lâm Hà tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022; với chủ đề “ đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”

Tham dự lễ phát động có lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và  các phòng ban đơn vị,và nhân dân huyện Lâm Hà.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Ân-Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Lâm Đồng nhận định: Sau 15 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới và triển khai chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, Tỉnh Ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng đã quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương đơn vị tập trung thực hiện Luật bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới; ý thức của nam giới trong việc chia sẻ công việc gia đình, chăm sóc con cái, tạo điều kiện cho phụ nữ có cơ hội cống hiến năng lực cho công tác xã hội. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, chính quyền ngày càng tăng; từ 13,5% giai đoạn 2010-2015, tăng lên 17,8% giai đoạn 2015-2020. Tỷ lệ lao động nữ được đạo tạo nghề giải quyết việc làm đến nay chiếm 47%. Tổng số nữ tham gia lãnh đạo quản lý trong ngành giáo dục chiếm tỷ lệ 68%...

Văn nghệ chào mừng

Văn nghệ chào mừng

Theo ông Nguyễn Hữu Ân, Tháng hành động năm nay với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”, tỉnh Lâm Đồng với tinh thần thực hiện Bình đẳng giới là tiến bộ và văn minh đề ra các giải pháp trọng tâm là : Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cụ thể là kế hoạch 2167/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, nhằm tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động của toàn xã hội về thực hiện Luật Bình đẳng giới. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở trong việc ban hành cơ chế, chính sách về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Xây dựng và triển khai có hiệu quả các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới, chú trọng lồng ghép vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Ông Nguyễn Hữu Ân-Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi Lễ phát động

Ông Nguyễn Hữu Ân-Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi Lễ phát động

"Bên cạnh đó, cũng tiếp tục thu hẹp các khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia thụ hưởng bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của địa phương Lâm Đồng. Thực hiện có hiệu quả 6 mục tiêu kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 mà Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao vị thế phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo duc, y tế. Nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho các tầng lớp phụ nữ, nhất là phụ nữ vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ nữ đảm bảo tiêu chuẩn, trình độ và có cơ cấu hợp lý. Xây dựng cơ chế ưu tiên cho cán bộ nữ trong việc học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt; chú trọng công tác quy hoạch đào tạo cán bộ nữ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt có bản lĩnh chính trị, có trình độ, năng lực, có phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát huy vai trò của  Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp và các cơ quan, đơn vị trong công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Các đại biểu tham dự Lễ phát động tại huyện Lâm Hà

Các đại biểu tham dự Lễ phát động tại huyện Lâm Hà

Thường xuyên phát động các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phong trào “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, kịp thời biểu dương khen thưởng các điển hình tiên tiến trong các phong trào. Tăng cường giáo dục các thành viên trong gia đình, người làm công tác bình đẳng giới kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em gái. Giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em gái. Cũng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác Bình đẳng giới và Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các cấp. Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ về công tác bình đẳng giới. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới"-Ông Nguyễn Hữu Ân nhấn mạnh.

Tại lễ phát động đã tặng 20 suất quà mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho chị em phụ nữ khuyết tật trên địa bàn huyện Lâm Hà.